Ga door naar content

Nieuws

Mantelzorgers maken minder gebruik van respijt dan ze zouden willen

15 maart 2018 - Bijna 9 van de 10 mantelzorgers (89%) maakten in het afgelopen jaar geen gebruik van respijtzorg. 21% van deze ondervraagden had er echter wel gebruik van willen maken. Lees verder

Patiënten weinig positief over contact met gemeente

14 maart 2018 - Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen. Het contact tussen inwoner en gemeente staat onder druk. De uitkomst van het contact wordt vaak negatief ervaren. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat vandaag is verschenen. Lees verder

Senioren bieden én ontvangen steun in de buurt

18 januari 2018 - Bijna 80% van de 65-plussers kan in de buurt terecht voor een praatje. En dat niet alleen. Meer dan de helft van de ondervraagde ouderen krijgt hulp uit de buurt als dit nodig is, vooral op het gebied van klusjes, gezelschap en vervoer. Lees verder

Meer ouderen missen goede gesprekspartner

De kwaliteit van leven van mensen die hulp of ondersteuning krijgen via de gemeente is tussen 2015 en 2016 niet slechter geworden. Maar de groep mensen die emotioneel eenzaam is neemt wel toe. Deze mensen, ruim één op de vijf, hebben geen vertrouwenspersoon bij wie ze terecht kunnen met vragen of voor een goed gesprek. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in hun rapportage sociaal domein 2016. Lees verder

Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht

De zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager. Dit blijkt uit landelijk onderzoek. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteert vandaag haar vierde rapport, met uitkomsten van ruim 27.000 deelnemers. Lees verder

Passende hulp en hulpmiddelen niet voor iedereen bereikbaar

Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. Meest genoemde redenen? Zij hebben hier geen geld voor (41%) of komen er niet voor in aanmerking (37%). Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt nieuwe kansen voor contact inwoner en gemeente

De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen aan dat mensen die op meer vlakken in hun dagelijks leven geen passende hulp of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van leven. Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl op Support 2016

Mijnkwaliteitvanleven.nl staat met haar promotieteam op Support 2016, van 25 tot en met 28 mei in de Jaarbeurs. Support is de grootste, leukste en meest leerzame beurs in de Benelux voor iedereen met een fysieke beperking en hun omgeving. Lees verder

Ontbreken van maatwerk leidt tot problemen

Het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 10.000 deelnemers en staan in de tweede beleidsrapportage. Lees verder

Meer dan 10.000 deelnemers

Mijnkwaliteitvanleven.nl heeft de grens van 10.000 deelnemers gepasseerd. Een mijlpaal, maar zeker nog geen eindpunt. Lees verder

Liever thuis! Haaglanden 2 en 3 oktober 2015

U wilt op een comfortabel, veilig en met plezier thuis blijven wonen. Maar wat zijn de mogelijkheden? Op de beurs ‘liever thuis!’ beurs kunt u dit allemaal zien. Lees verder

Meer aandacht, minder zorgkosten!

Hoe gaan gemeenten om met hun nieuwe Wmo-taken? Worden kwetsbare ouderen nog wel voldoende ondersteund? Er is veel veranderd sinds de AWBZ is afgeschaft. De gevolgen ervan worden nu onderzocht, met het doel de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. Lees hier het hele artikel uit PCOB ledenmagazine Perspectief 5 juni 2015  (pdf)

Binnen 48 uur uw persoonlijk overzicht

Binnenkort een gesprek met uw familie, zorgverlener, de wijkverpleegkundige of komt het keukentafelgesprek eraan? Met Mijnkwaliteitvanleven.nl bereidt u zich goed voor op dit gesprek. Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Lees verder

Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven

Meten we in de Nederlandse gezondheidszorg eigenlijk wel wat er echt toe doet? Programmanager van Mijnkwaliteitvanleven.nl, Petra Schout, vraagt zich dit af in dit artikel. De situatie en ervaring van mensen wordt bij kwaliteit van zorg niet altijd genoeg meegenomen. In dit artikel vertelt Schout welke rol Mijnkwaliteitvanleven.nl kan spelen in het zichtbaar maken van kwaliteit in zorg. Lees hier het hele artikel.

Eerste beleidsrapportage: Over leven met zorg

De eerste beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl is een feit. Hierin leest u de resultaten uit de opstartfase van dit landelijke initiatief om de zorg te verbeteren. Juist nu er veel in de zorg verandert. Wat hebben de veranderingen voor invloed op (de kwaliteit van) het dagelijks leven van mensen? De eerste beleidsrapportage

Zorgen om beschikbaarheid en betaalbaarheid zorg

Mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Dat blijkt uit de eerste resultaten van ons landelijk onderzoek waarmee we onderzoeken hoe het gaat met mensen in Nederland nu de zorg verandert. Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl in 50+ magazine

Kunt u leven op een manier die bij u en uw gezondheid past? Hebben de huidige veranderingen in de zorg impact op uw leven? Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is.
Lees hier hele artikel uit 50+ magazine

Werken vanuit de mensen om wie het gaat

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning gericht op hun zelfredzaamheid,participatie, beschermd wonen of opvang. Tijdig signaleren welke impact de veranderingen hebben op het leven, maakt het makkelijker om de nieuwe rol van de gemeente zo goed mogelijk in te vullen. Mijnkwaliteitvanleven.nl voorziet in deze behoefte. Lees verder

MijnkwaliteitVanLeven staat op Straks! Event 2015

STRAKS! EVENT wordt gehouden op 10 en 11 april 2015 in Ahoy te Rotterdam. Het Event is verrassend, veelzijdig en inspirerend. Het geeft op een verhelderende manier richting aan uw eigen wensen en mogelijkheden rondom ouder worden. Dit vernieuwende publieksevenement voor de bewuste senior, in de leeftijd van 50 tot 105 jaar, mag u absoluut niet missen. Lees verder

Met plezier zelfstandig blijven wonen

Hoe kunt u zo lang mogelijk veilig, comfortabel en plezierig thuis blijven wonen? Op de Liever thuis! beurs in Arnhem kunnen ouderen, betrokkenen en professionals hier meer over te weten komen. Lees verder

Nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld

De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid is verouderd: gezondheid als toestand van compleet welbevinden. Volgens die opvatting zou praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft, stelt Machteld Huber. Lees verder

Zorgmanifestatie goed podium voor Mijnkwaliteitvanleven.nl

Op de Zorgmanifestatie in Leeuwarden op 12 november is het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl geïntroduceerd bij het grote publiek. Lees verder

Oud worden in eigen huis

Welke oplossingen zijn er om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te blijven wonen? Op de Liever thuis! beurs in Eindhoven beurs vinden ouderen, betrokkenen en professionals alle antwoorden, mogelijkheden en oplossingen...Lees verder

 

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners