Ga door naar content

Nieuws

Koepel Adviesraden Sociaal Domein

16 juli 2018 - De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt het ook voor gemeenten en professionals makkelijker om in gesprek te gaan over verwachtingen en mogelijkheden. Hoe dragen aanpassingen, hulpmiddelen, informele en professionele zorg bij aan kwaliteit van leven? Is iemand tevreden over de huidige zorg en ondersteuning? Of heeft degene die zorg of ondersteuning krijgt het gevoel dat het beter kan? Voor de site van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein schreef Corine Zijderveld er een blog over. Lees de blog >

Congres Waardigheid en trots 2 juli

29 juni 2018 - Meer tijd en aandacht voor de cliënt. Gemotiveerde en voldoende zorgverleners. Leren, verbeteren en innoveren om de verpleeghuiszorg steeds beter te maken. Deze thema’s staan centraal op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op maandag 2 juli 2018 in Den Haag. Deelnemers kunnen kiezen uit een groot aantal workshops, waaronder die over Mijnkwaliteitvanleven.nl

Het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl binnen de verpleeghuiszorg maakt kwaliteit van leven van bewoners bespreekbaar en meetbaar. De situatie en ervaringen van de bewoner vormt het vertrekpunt. Het is een praktische werkvorm om op een gestructureerde manier de persoonlijke situatie van mensen in beeld te krijgen. De methode sluit naadloos aan bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de praktijkervaringen met Mijnkwaliteitvanleven.nl in het primaire proces bij twee verpleeghuisorganisaties. Op welke wijze zijn ze ermee van start gegaan? Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? En wat zijn de verder plannen?

Deze workshop wordt verzorgd door Patientenfederatie Nederland, KwadrantGroep en Humanitas Deventer.

Zorg en Ziekenhuiskrant over Mijnkwaliteitvanleven.nl

13 juni 2018 - De landelijke verschijnende Zorg en Ziekenhuiskrant heeft op 13 juni 2018 een artikel geplaatst over Mijnkwaliteitvanleven.nl. Centraal hierin staat de vraag hoe Mijnkwaliteitvanleven.nl mensen kan helpen bij het beantwoorden van de veelgestelde vraag: "hoe gaat het met u?". Mijnkwaliteitvanleven.nl is niet alleen gesprekshulp. Het is ook bruikbaar als kwaliteitsinstrument en biedt input voor beleid. Lees het artikel. (pag. 24)

Vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl op populatieniveau toepasbaar

28 mei 2018 - Eind mei zijn op een internationaal congres voor integrale zorg (ICIC, 23-25 mei) de uitkomsten gepresenteerd van onderzoek naar de toepasbaarheid van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Uit onderzoek door het RIVM blijkt dat de vragenlijst gebruikt kan worden om op populatieniveau het bredere concept van gezondheid in kaart te brengen. Bekijk hier de congresposter.

Hoe verder na een beroerte?

8 mei 2018 - Vandaag is het de Europese Dag van de Beroerte. Elke dag krijgen in ons land meer dan 100 mensen een beroerte, ook wel CVA genoemd. Een CVA is een hersenbloeding of herseninfarct. Vaak zijn er blijvende gevolgen, zoals problemen met spreken en bewegen. Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt mensen na een beroerte hun situatie in kaart te brengen. Er zijn op dit moment 3582 mensen met een hersenaandoening die gebruik maken van deze mogelijkheid.


Op deze 14e Dag van de Beroerte zijn er meer dan 100 locaties in Nederland waar het publiek een informatiemarkt kan bezoeken en geïnformeerd kan worden over een beroerte. Er is veel aandacht voor het tijdig herkennen van een beroerte. Hoe eerder hulp geboden wordt, hoe beter herstel mogelijk is. 

Vragenlijst
Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt mensen om in kaart te brengen hoe zij hun leven ervaren. Na het invullen van een online vragenlijst ontvangen deelnemers een Persoonlijk overzicht. Dit laat zien hoe zij hun gezondheid ervaren, wat de gevolgen zijn voor hun dagelijks leven en wat zij vinden van de hulp uit de omgeving, of ze professionele hulp krijgen en hoe zij de toekomst tegemoet zien. Het overzicht is een hulpmiddel om in gesprek te gaan met mantelzorgers, zorgverleners of het Wmo-loket van de gemeente. De geanonimiseerde uitkomsten geven ook inzicht in hoe mensen in Nederland hun kwaliteit van leven ervaren en wat voor hen belangrijk is.

Ervaringen
Bij het Wmo-loket van de gemeente kunnen mensen terecht voor het aanvragen van hulpmiddelen, zoals een scootmobiel. Ids, die in 2014 door een hersenbloeding werd getroffen en daardoor halfzijdig verlamd raakte, vertelt over zijn ervaringen met een scootmobiel in zijn blog. Onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl wijst uit hoe mensen het contact met de gemeente ervaren. In een recente beleidsrapportage blijkt dat hierin nog verbetering mogelijk is. Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen. Wilt u ook gebruik maken van de vragenlijst en het Persoonlijk overzicht? Meld u dan aan via www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

Bron: persbericht Europese dag van de beroerte

Wat voor invloed hebben de veranderingen in de zorg op uw leven?

20 april 2018 - Wat merkt u van de veranderingen in de zorg? Wat betekenen die veranderingen voor de voorzieningen in de buurt en de steun aan elkaar? De invloed van de veranderingen op de levens van ouderen, mantelzorgers en mensen met een chronische ziekte of beperking wordt onderzocht door Mijnkwaliteitvanleven.nl. De KBO-PCOB is een van de partners in dit programma en wijdde er een artikel aan, met voorbeelden uit de praktijk. Lees het artikel in het magazine van KBO-PCOB, april 2018.

Mantelzorgers maken minder gebruik van respijt dan ze zouden willen

15 maart 2018 - Bijna 9 van de 10 mantelzorgers (89%) maakten in het afgelopen jaar geen gebruik van respijtzorg. 21% van deze ondervraagden had er echter wel gebruik van willen maken. Lees verder

Patiënten weinig positief over contact met gemeente

14 maart 2018 - Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen. Het contact tussen inwoner en gemeente staat onder druk. De uitkomst van het contact wordt vaak negatief ervaren. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat vandaag is verschenen. Lees verder

Senioren bieden én ontvangen steun in de buurt

18 januari 2018 - Bijna 80% van de 65-plussers kan in de buurt terecht voor een praatje. En dat niet alleen. Meer dan de helft van de ondervraagde ouderen krijgt hulp uit de buurt als dit nodig is, vooral op het gebied van klusjes, gezelschap en vervoer. Lees verder

Meer ouderen missen goede gesprekspartner

De kwaliteit van leven van mensen die hulp of ondersteuning krijgen via de gemeente is tussen 2015 en 2016 niet slechter geworden. Maar de groep mensen die emotioneel eenzaam is neemt wel toe. Deze mensen, ruim één op de vijf, hebben geen vertrouwenspersoon bij wie ze terecht kunnen met vragen of voor een goed gesprek. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in hun rapportage sociaal domein 2016. Lees verder

Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht

De zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager. Dit blijkt uit landelijk onderzoek. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteert vandaag haar vierde rapport, met uitkomsten van ruim 27.000 deelnemers. Lees verder

Passende hulp en hulpmiddelen niet voor iedereen bereikbaar

Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. Meest genoemde redenen? Zij hebben hier geen geld voor (41%) of komen er niet voor in aanmerking (37%). Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt nieuwe kansen voor contact inwoner en gemeente

De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen aan dat mensen die op meer vlakken in hun dagelijks leven geen passende hulp of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van leven. Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl op Support 2016

Mijnkwaliteitvanleven.nl staat met haar promotieteam op Support 2016, van 25 tot en met 28 mei in de Jaarbeurs. Support is de grootste, leukste en meest leerzame beurs in de Benelux voor iedereen met een fysieke beperking en hun omgeving. Lees verder

Ontbreken van maatwerk leidt tot problemen

Het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 10.000 deelnemers en staan in de tweede beleidsrapportage. Lees verder

Meer dan 10.000 deelnemers

Mijnkwaliteitvanleven.nl heeft de grens van 10.000 deelnemers gepasseerd. Een mijlpaal, maar zeker nog geen eindpunt. Lees verder

Liever thuis! Haaglanden 2 en 3 oktober 2015

U wilt op een comfortabel, veilig en met plezier thuis blijven wonen. Maar wat zijn de mogelijkheden? Op de beurs ‘liever thuis!’ beurs kunt u dit allemaal zien. Lees verder

Meer aandacht, minder zorgkosten!

Hoe gaan gemeenten om met hun nieuwe Wmo-taken? Worden kwetsbare ouderen nog wel voldoende ondersteund? Er is veel veranderd sinds de AWBZ is afgeschaft. De gevolgen ervan worden nu onderzocht, met het doel de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. Lees hier het hele artikel uit PCOB ledenmagazine Perspectief 5 juni 2015  (pdf)

Binnen 48 uur uw persoonlijk overzicht

Binnenkort een gesprek met uw familie, zorgverlener, de wijkverpleegkundige of komt het keukentafelgesprek eraan? Met Mijnkwaliteitvanleven.nl bereidt u zich goed voor op dit gesprek. Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Lees verder

Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven

Meten we in de Nederlandse gezondheidszorg eigenlijk wel wat er echt toe doet? Programmanager van Mijnkwaliteitvanleven.nl, Petra Schout, vraagt zich dit af in dit artikel. De situatie en ervaring van mensen wordt bij kwaliteit van zorg niet altijd genoeg meegenomen. In dit artikel vertelt Schout welke rol Mijnkwaliteitvanleven.nl kan spelen in het zichtbaar maken van kwaliteit in zorg. Lees hier het hele artikel.

Eerste beleidsrapportage: Over leven met zorg

De eerste beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl is een feit. Hierin leest u de resultaten uit de opstartfase van dit landelijke initiatief om de zorg te verbeteren. Juist nu er veel in de zorg verandert. Wat hebben de veranderingen voor invloed op (de kwaliteit van) het dagelijks leven van mensen? De eerste beleidsrapportage

Zorgen om beschikbaarheid en betaalbaarheid zorg

Mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Dat blijkt uit de eerste resultaten van ons landelijk onderzoek waarmee we onderzoeken hoe het gaat met mensen in Nederland nu de zorg verandert. Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl in 50+ magazine

Kunt u leven op een manier die bij u en uw gezondheid past? Hebben de huidige veranderingen in de zorg impact op uw leven? Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is.
Lees hier hele artikel uit 50+ magazine

Werken vanuit de mensen om wie het gaat

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning gericht op hun zelfredzaamheid,participatie, beschermd wonen of opvang. Tijdig signaleren welke impact de veranderingen hebben op het leven, maakt het makkelijker om de nieuwe rol van de gemeente zo goed mogelijk in te vullen. Mijnkwaliteitvanleven.nl voorziet in deze behoefte. Lees verder

MijnkwaliteitVanLeven staat op Straks! Event 2015

STRAKS! EVENT wordt gehouden op 10 en 11 april 2015 in Ahoy te Rotterdam. Het Event is verrassend, veelzijdig en inspirerend. Het geeft op een verhelderende manier richting aan uw eigen wensen en mogelijkheden rondom ouder worden. Dit vernieuwende publieksevenement voor de bewuste senior, in de leeftijd van 50 tot 105 jaar, mag u absoluut niet missen. Lees verder

Met plezier zelfstandig blijven wonen

Hoe kunt u zo lang mogelijk veilig, comfortabel en plezierig thuis blijven wonen? Op de Liever thuis! beurs in Arnhem kunnen ouderen, betrokkenen en professionals hier meer over te weten komen. Lees verder

Nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld

De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid is verouderd: gezondheid als toestand van compleet welbevinden. Volgens die opvatting zou praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft, stelt Machteld Huber. Lees verder

Zorgmanifestatie goed podium voor Mijnkwaliteitvanleven.nl

Op de Zorgmanifestatie in Leeuwarden op 12 november is het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl geïntroduceerd bij het grote publiek. Lees verder

Oud worden in eigen huis

Welke oplossingen zijn er om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te blijven wonen? Op de Liever thuis! beurs in Eindhoven beurs vinden ouderen, betrokkenen en professionals alle antwoorden, mogelijkheden en oplossingen...Lees verder

 

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners