De algemene vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt kwaliteit van leven bespreekbaar en meetbaar. Door het invullen van de vragenlijst(en) van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen mensen hun eigen situatie in beeld. Door de algemene vragenlijst periodiek, meerdere malen achtereen en verspreid over een langere periode in te vullen, ontwikkelen mensen een persoonlijke norm of meetlat om in beeld te brengen hoe het met hen gaat.

Naar eigen oordeel

In de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl wordt ervaren kwaliteit van leven uitgevraagd in relatie tot de mogelijkheid die mensen hebben om te leven zoals bij hen past (participatie en autonomie). Mensen geven zelf hun oordeel binnen hun huidige situatie, al dan niet gebaseerd op aanwezige hulpmiddelen, aanpassingen, zorg en ondersteuning.

Ervaren gezondheid en veerkracht

De vragenlijst helpt om onder woorden te brengen wat voor iemand belangrijk is. Waar andere vragenlijsten vaak in beeld brengen op welke levensgebieden het relatief goed

of slecht gaat, biedt deze vragenlijst ook inzicht in persoonlijke wensen en ervaren kansen, vanuit het perspectief van mensen zelf. De vragenlijst sluit daardoor aan op de maatschappelijke behoefte om ervaren gezondheid en veerkracht in kaart te brengen.

Gesprekshulp in zoektocht naar passende oplossingen

Na het invullen van de vragenlijst ontvangen mensen een persoonlijk overzicht. Aan de hand van de uitkomsten in het persoonlijk overzicht kan het gesprek gevoerd worden over passende zorg en ondersteuning. Lees meer over het persoonlijk overzicht.

  • De vragenlijst is vrij toegankelijk (mensen zijn niet afhankelijk van de professional die hen de vragenlijst aanbiedt) en is daarmee een hulpmiddel voor onder meer mensen met een zorgvraag om eigen regie in hun zoektocht naar passende oplossingen te benutten en/of te vergroten. Lees ervaringen over de vragenlijst in de zoektocht naar passende oplossingen.
  • Ook kan de vragenlijst ingezet worden als gesprekshulp voor professionals. De vragenlijst biedt hen houvast in het persoonsgericht en gestructureerd uitvragen van ervaringen en verwachtingen. Lees ervaringen over de vragenlijst als gesprekshulp.

Achtergrondinformatie over de vragenlijst

  • Meer weten? Lees hier de meest gestelde vragen over de vragenlijst.
  • De vragenlijst is ontwikkeld op basis van uitgebreide deskresearch. Bestaande gevalideerde vragen en schalen zijn zoveel mogelijk benut. Lees meer over de validatie van de vragenlijst. 
  • Uit onderzoek door het RIVM blijkt dat de vragenlijst gebruikt kan worden om op populatieniveau het bredere concept van gezondheid in kaart te brengen. In mei 2018 zijn op een internationaal congres voor integrale zorg deze uitkomsten van het RIVM onderzoek gepresenteerd.
  • In het International Journal of Integrated Care is een artikel gepubliceerd over populatieonderzoek in relatie tot Mijnkwaliteitvanleven.nl. Naar het onderzoek >
  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten