Samenwerkingsverbanden

In het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl werken wij samen met verschillende onderzoekers en experts.

Onderzoekspartners

Motivaction
Motivaction is een onafhankelijk marktonderzoeksbureau met 85 medewerkers en opgericht in 1984. Het levert kwantitatieve en kwalitatieve inzichten met gebruikmaking van sociaalwetenschappelijke methoden. Motivaction heeft brede kennis over wat mensen drijft en biedt scherp zicht op trends en ontwikkelingen in markt en samenleving. Het adviseert bij beslissingen over marketing- en beleidsvraagstukken en heeft een grote expertise op het gebied van doelgroepanalyses. www.motivaction.nl. Motivaction is betrokken bij de data analyse van Mijnkwaliteitvanleven.nl.  

TNO
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland. Als onafhankelijk onderzoeksorganisatie heeft TNO de missie om mensen en kennis te verbinden, om zo te innoveren met impact. TNO deed een voorstudie naar wetenschappelijke instrumenten op het gebied van kwaliteit van leven.

Experts

Verschillende experts zijn geraadpleegd om te komen tot de vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Machteld Huber
Machteld Huber is arts en onderzoeker en werkt bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen. Ze ontwikkelde een nieuw concept van gezondheid dat afwijkt van de stelling dat gezondheid de afwezigheid van ziekte is. Huber stelt dat gezondheid het vermogen van mensen is om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Zij ontwikkelde dit concept verder tot ‘positieve gezondheid’.

Cora Postema
Vanaf het moment in 2009 dat de partner van Cora Postema een ernstig herseninfarct kreeg, heeft ze het gevoel gehad te moeten ‘vechten’ voor een kwaliteit van leven zoals zij dat samen wensten. De neiging van zorgprofessionals en instanties om voor patiënt en mantelzorgers te bedenken wat ‘goed’ voor hen is, bracht Cora in beweging. Ze draagt nu met prikkelende blogs, spreekbeurten en workshops bij aan de bewustwording van professionals én zorgvragers en hun familie. Bewustwording van de door zorgvrager en familie gewenste kwaliteit van leven en hoe dit samen te ondersteunen of te ontwikkelen. Hierbij ligt de focus meer op wat wél kan in plaats van op dat wat er mankeert. Cora draagt graag bij aan alles wat de zelfredzaamheid en autonomie van mensen bevordert. Haar motto: Je kunt alleen langdurig voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt!

Ruut Veenhoven
Socioloog Ruut Veenhoven beschrijft geluk als levensvoldoening. Geluk heeft invloed op gezondheid, en gezondheid heeft invloed op geluk. Veenhoven is emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder hoogleraar aan de North-West University in Zuid Afrika. Veenhoven is directeur van de World Database of Happiness en redacteur van de Journal of Happiness Studies.

Lineke Verkooijen
Lineke Verkooijen is Lector ‘Klantenperspectief in ondersteuning en zorg’ bij Windesheim Flevoland. Zij doet onderzoek naar eigen regie bij zorg en ondersteuning. Daarnaast ontwikkelt Verkooijen praktische werkwijzen om eigen regievoering te ondersteunen. Zij doet dit ondermeer met haar bureau Verkooijen&Beima. Dit is een onafhankelijk bureau voor onderzoek en advies in de zorg.

Afstemming met andere initiatieven

Aandacht voor Iedereen (AVI)
In het project Aandacht voor Iedereen (AVI) werken cliëntenorganisaties en de koepel van Wmo-raden samen. Zo worden leden van Wmo-raden en lokale belangenbehartigers op de hoogte gehouden over de verandering in de langdurige zorg en geadviseerd over hun rol daarbij. AVI monitort ook de gevolgen van de Wmo-veranderingen voor cliënten en mantelzorgers.

Patiëntenfederatie Nederland is zowel penvoerder van het gehele AVI-programma als verantwoordelijk voor de uitvoering van de cliëntenmonitor in samenwerking met Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Ouderenorganisatie CSO, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Lees meer over AVI

Zorg Verandert
Het programma Zorg Verandert is er voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Het programma helpt mensen grip te houden/krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven, in zorg en ondersteuning. Zorg Verandert organiseert bijeenkomsten, geeft informatie, inspireert mensen en signaleert knelpunten.

Zorg Verandert wordt, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), uitgevoerd in een samenwerkingsverband van: penvoerder Ieder(in), LPGGz, PCOB, Unie KBO, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

Lees meer over Zorg Verandert

Beurzen en evenementen

Mijnkwaliteitvanleven.nl is op verschillende evenementen, bijeenkomsten en beurzen aanwezig. Ons promotieteam vertelt bezoekers over Mijnkwaliteitvanleven.nl en helpt ter plekke bij het aanmelden van deelnemers. Ook verzorgen wij workshops en lezingen op aanvraag. Organiseert u een evenement, beurs of bijeenkomst? Laat het ons weten! Wij komen graag bij u langs om Mijnkwaliteitvanleven.nl onder de aandacht te brengen. Neem contact met ons op via redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten