Disclaimer

De website www.mijnkwaliteitvanleven.nl (hierna: 'de Website') is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland.

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Patiëntenfederatie Nederland accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Website. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker van de Website dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Patiëntenfederatie Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Daarnaast is Patiëntenfederatie Nederland niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op de Website afkomstig van derden.

Eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij Patiëntenfederatie Nederland, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. De gebruiker van de Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met Patiëntenfederatie Nederland is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van Patiëntenfederatie Nederland en openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten