Hulp bij invullen

Wilt u meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl maar kunt u de online vragenlijst zelf niet invullen? Vraag dan iemand uit uw omgeving u te helpen. Lukt dit niet, dan kunnen we kijken of een bij ons geregistreerde vrijwilliger bij u langskomt.

Vrijwilligers geregistreerd bij Mijnkwaliteitvanleven.nl:

  • hebben bij bezoek aan u altijd een legitimatiebewijs bij zich van de partnerorganisatie waar zij voor werken;
  • ondertekenen voorafgaand aan hun werkzaamheden voor Mijnkwaliteitvanleven.nl een verklaring waarin zij verklaren uw privacy te respecteren en persoonlijke informatie niet met anderen te delen.

 U mag erop rekenen dat een vrijwilliger van Mijnkwaliteitvanleven.nl ervoor zorgt dat:

  • U de ruimte krijgt om uw eigen mening te verwoorden en dat u uitsluitend uw eigen antwoorden geeft bij het invullen van de vragenlijst.
  • U zich als deelnemer veilig en gerespecteerd voelt. De vrijwilligers accepteren geen agressieve, seksueel intimiderende, discriminerende gedragingen van deelnemers.
  • Uw privacy gerespecteerd wordt. De vrijwilligers beschouwen uw persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie die u hen toevertrouwd als vertrouwelijk. Ook na beëindiging van hun werk als vrijwilliger.

Machtigingsformulier Persoonlijk overzicht

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een Persoonlijk overzicht. Wanneer u geen e-mailadres hebt en hulp krijgt bij het invullen van de online vragenlijst, kunt u toestemming geven om uw Persoonlijk overzicht per e-mail te laten versturen naar degene die u helpt bij het invullen. Hiervoor hebben we in verband met uw privacy uw toestemming nodig. Download het Toestemmingsformulier Persoonlijk Overzicht en vul het formulier in. Dit formulier kunt u vervolgens per post versturen. Het adres staat op het formulier. Een postzegel is niet nodig.

U kunt deze machtiging ook weer intrekken via een Intrekkingsformulier, mocht u het persoonlijke overzicht niet meer laten versturen naar uw helper. 

Meer informatie

Heeft u vragen over of problemen met de hulp die u niet met de vrijwilliger van Mijnkwaliteitvanleven.nl zelf kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. De contactpersoon van de organisatie waar de vrijwilliger voor werkt neemt dan contact met u op.

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten