Zorgaanbieders

Wilt u tijdig signaleren welke impact de veranderingen in de zorg hebben op het dagelijks leven van uw cliënten en hun mantelzorgers? Mijnkwaliteitvanleven.nl voorziet in deze behoefte. Onderzoek hoe uw cliënten en mantelzorgers het leven waarderen.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor:

  • Mensen met een chronische ziekte of beperking
  • Mensen die merken dat hun leven verandert door het ouder worden
  • Mantelzorgers die zorgen voor hun kind, partner, ander familielid of bekende, en
  • Iedereen die nadenkt over een gezonde leefstijl

Voor zorgprofessionals is Mijnkwaliteitvanleven.nl een handig hulpmiddel. Het helpt u beter zicht te krijgen op de manier waarop cliënten en mantelzorgers hun leven en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning ervaren. Hierover zijn veel blogs en een aantal filmpjes verschenen. 

De informatie vanuit het perspectief van de cliënt en de mantelzorger helpt u om dezelfde taal te spreken tijdens het opnamegesprek of het zorgleefplangesprek. Als een cliënt of mantelzorger zich goed voorbereid en daardoor beter in beeld heeft wat in zijn of haar leven belangrijk is, dan kunt u beter maatwerk leveren. Daarnaast geeft het programma gericht inzicht op welke levensgebieden mensen hinder ondervinden van de veranderingen in de zorg. Hierdoor kunnen we tijdig inspelen op mogelijke gevolgen.

Observatiemethodiek

Voor mensen die door hun conditie niet in staat zijn een eigen mening te verwoorden, hebben we een speciale observatiemethodiek ontwikkeld. 

Landelijk onderzoek en uw eigen rapportage

Door mee te doen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, dragen mensen bij aan een grootschalig onderzoek. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij gemeenten, het ministerie van VWS, andere beleidsmakers en zorgorganisaties. Het is ook mogelijk om een geanonimiseerde rapportage te ontvangen gericht op de cliënten en hun mantelzorgers die verbonden zijn aan uw organisatie. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact met ons via het contactformulier.

Meer weten?

Hoe meer mensen we bereiken, hoe beter u in beeld krijgt waar goede zorg in Nederland om draait. Wij bieden zorgaanbieders een toolkit aan met digitale banners, standaardteksten, een aantal flyers en posters. U vraagt de toolkit aan via het contactformulier.

Voor zorgaanbieders en andere organisaties zijn verschillende folders beschikbaar. Bekijk ze hier>

Aan de slag

Voorbeelden voor het gebruik van Mijnkwaliteitvanleven.nl vindt u onder 'Aan de slag' (in de oranje balk bovenaan). Deelnemers vertellen hoe zij met de vragenlijst hun situatie in beeld brengen en zorgprofessionals vertellen hoe zij Mijnkwaliteitvanleven.nl benutten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten