Als mensen in de vragenlijst aangeven dat zij zich belemmerd voelen in het dagelijks leven, volgt de vraag waarom zij niet over beter passende hulp of hulpmiddelen beschikken. Sommige mensen komen niet voor bepaalde hulp of hulpmiddelen in aanmerking, hebben er het geld niet voor of weten niet hoe zij dit moeten organiseren. Anderen hebben het nog niet geprobeerd te regelen of verwachten niet dat het echt verschil kan maken. De uitkomsten van dit onderdeel van de vragenlijst geven houvast om te bespreken of en welke vorm van ondersteuning nodig en gewenst is.

Download de folder (PDF) over de 9 levensgebieden.