Wat biedt Mijnkwaliteitvanleven.nl jouw zorgorganisatie en de cliënt?

 • Persoonsgerichte zorg
  Je bent goed voorbereid op het maken of bijstellen van doelen en afspraken in het zorgleefplan.
 • Versterking regie en zelfredzaamheid
  Je gaat makkelijker in gesprek met je cliënten over verwachtingen en mogelijkheden. Hoe dragen aanpassingen, hulpmiddelen, informele en professionele zorg bij aan de kwaliteit van leven van jouw cliënten?
 • Samen beslissen 
  Aan de hand van de uitkomsten in het persoonlijk overzicht kun je met de cliënt het gesprek voeren over passende zorg en ondersteuning. 
 • Leren en verbeteren 
  De geanonimiseerde uitkomsten kun je benutten in een leerproces op alle niveaus: in relatie tot de individuele cliënt, binnen een groep van cliënten en betrokkenen, binnen de organisatie en in de keten en in uitwisseling van (leer)ervaringen met andere organisaties. 

Voor wie is een Mijnkwaliteitvanleven.nl pakket 

Mijnkwaliteitvanleven.nl pakket is voor zorgorganisaties met cliënten met:

 • een chronische aandoening of beperking
 • ouderen
 • mantelzorgers/familie die uw cliënten ondersteunen 

Hoe gebruiken andere zorgorganisaties Mijnkwaliteitvanleven.nl?

 “Door de reacties van bewoners op de vragen, kunnen we zoeken naar praktische verbeteringen, waarmee de zorg of de familie zo aan de slag kan. Het zit soms in kleine dingen, die een groot verschil kunnen maken.”

 “ Zelfs familie is soms geneigd om vooral met ons als arts in gesprek te gaan over de lichamelijke gezondheid. Terwijl de ouderen zelf vaak met hele andere vraagstukken bezig zijn.”

 “Als mensen niet meer zelf kunnen vertellen wat ze belangrijk vinden, moeten wij extra goed observeren. Dat klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk best lastig. De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt ons hierbij.”

Vraag een Mijnkwaliteitvanleven.nl pakket aan

Heb je interesse in een betaald Mijnkwaliteitvanleven.nl pakket voor jouw organisatie? Of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

 • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
 • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten