Veelgestelde vragen

De vragen zijn ingedeeld in de volgende categoriën:


Deelname en de vragenlijst


Voor wie is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

U kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl als:

  • u nadenkt over een gezonde leefstijl, en/of
  • u een chronische aandoening of beperking heeft, en/of
  • uw leeftijd (steeds vaker) zorgt voor belemmeringen, en/of
  • u zorgt voor uw kind, partner, ander familielid of bekende (als mantelzorger).

Hoe lang duurt het invullen?

Wanneer u zich aanmeldt krijgt u de keuze de volledige vragenlijst of de korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van de volledige vragenlijst duurt circa 20 minuten, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De korte versie van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 15 minuten, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als er een periode weinig is veranderd kunt u de korte vragenlijst invullen. Als er veel is veranderd of staat te veranderen in uw leven, kunt u beter voor de volledige vragenlijst kiezen. Zo brengt u in beeld hoe uw situatie op dat moment is en op welke levensgebieden de veranderingen invloed hebben.


Kan ik een pauze nemen tijdens het invullen?

U kunt tussentijds stoppen en verder gaan waar u gebleven bent. Hiervoor gebruikt u de link naar de vragenlijst die u per e-mail ontvangen heeft.


Hoe vaak krijg ik deze vragenlijst?

U krijgt 2 keer per jaar een uitnodiging via uw e-mail om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast kunt u 1 tot 2 keer per jaar uitgenodigd worden om een aanvullende vragenlijst in te vullen die past bij uw persoonlijke situatie.


Waarom is er een korte versie van de vragenlijst?

U wordt ieder half jaar uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Zo worden de gevolgen van veranderingen in uw leven zichtbaar. Als er een periode weinig is veranderd kunt u de korte vragenlijst invullen. Dit bespaart u tijd en moeite. Als er veel is veranderd in uw leven, kunt u de volledige vragenlijst invullen. Zo brengt u in beeld hoe uw situatie op dat moment is en op welke levensgebieden de veranderingen invloed hebben.


Waar zijn de vragen op gebaseerd?

De vragen komen voor een belangrijk deel uit een bestaande vragenlijst ‘Impact op Participatie en Autonomie’. Deze vragenlijst is in 1998 door Nivel ontwikkeld en wordt in binnen- en buitenland gebruikt. Daarnaast zijn vragen ontwikkeld om de relatie tussen kwaliteit van leven en gezondheid in kaart te brengen. Om te komen tot de vragenlijst hebben wij samengewerkt met TNO en andere experts. Meer informatie over de validatie van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl vindt u hier


Kan ik de vragenlijst alleen maar online invullen? Is er geen papieren versie? 

Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt gebruik van een online vragenlijst. Hierdoor ontvangt u na het invullen van de vragenlijst uw Persoonlijk overzicht. Wanneer u het lastig vindt om de vragenlijst zelf online in te vullen, kunt u iemand in uw omgeving vragen u te helpen.


Hoe kan ik mij afmelden voor Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Dat kan op twee manieren:

  • Door een e-mail te sturen naar redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl of
  • Via de uitnodiging voor de vragenlijst. Hierin vindt u een link 'uitschrijven'. Door hierop te klikken, meldt u zich af.

Uitkomsten en persoonlijk overzicht 


Hoe is het persoonlijk overzicht opgebouwd?

Op uw persoonlijk overzicht ziet u een deel van uw antwoorden terug zoals u die heeft ingevuld. Onderaan het persoonlijk overzicht ziet u een score voor Mijn kwaliteit van leven. Dit is een gemiddelde, berekend over meerdere vragen uit de vragenlijst. Deze score is opgebouwd uit vier onderdelen: Dagelijks leven, Gezondheid, Omgeving en Zorg. Welke vragen zijn samengevoegd bij de verschillende onderdelen, kunt u zien op de website waar uitkomsten per gemeente getoond worden: www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uitkomsten.

Onder de kopjes Dagelijks leven, Gezondheid, Omgeving en Zorg ziet u door op 'Details tonen' te klikken, welke vragen gebruikt zijn om tot deze score te komen. Dezelfde indeling is gebruikt voor uw persoonlijk overzicht. U ontvangt het Persoonlijk overzicht per e-mail nadat u de vragenlijst heeft afgerond.

Bekijk een voorbeeld van:


Wat gebeurt er met de antwoorden die ik geef?

De anonieme antwoorden worden door een gespecialiseerd onderzoeksinstituut geanalyseerd. Zo krijgen we in beeld hoe het met mensen gaat en wat de effecten zijn van de veranderingen in de zorg en ondersteuning.


Hoe snel worden mijn antwoorden verwerkt?

Uw anonieme antwoorden worden verwerkt in de uitkomsten, mits er minimaal 10 deelnemers zijn in uw gemeente. Dit minimum aantal is vastgesteld om ieders privacy te beschermen. Daarna ontvangt u per email uw persoonlijke overzicht


Ik heb geen e-mailadres. Hoe kan ik toch mijn Persoonlijk overzicht ontvangen?

Wanneer u geen eigen e-mailadres hebt, heeft u hulp ontvangen bij het invullen van de online vragenlijst. U kunt toestemming geven om uw persoonlijke overzicht per e-mail te laten versturen naar degene die u helpt bij het invullen. Hiervoor hebben we in verband met uw privacy uw toestemming nodig. Download het Toestemmingsformulier Persoonlijk Overzicht en vul het formulier in. Dit formulier kunt u per post versturen. Het adres staat op het formulier. Een postzegel is niet nodig. Vervolgens krijgt u binnen vijf dagen het persoonlijk overzicht gemaild.


Ik heb iemand anders gemachtigd om mijn Persoonlijk overzicht te ontvangen, maar ik wil dit niet meer. Hoe kan ik deze machtiging intrekken?

Wanneer u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke overzicht te laten versturen naar iemand die u helpt bij het invullen van de vragenlijsten, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Download het Intrekkingsformulier om uw machtiging in te trekken en vul het formulier in. Dit formulier kunt u vervolgens per post versturen. Het adres staat op het formulier. Een postzegel is niet nodig.


Wat gebeurt er met de uitkomsten van dit programma?

De uitkomsten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers en bestuurders. Zo zien beleidsmakers wat er goed gaat of wat zij juist moeten aanpassen in hun beleid. Bestuurders kunnen de organisatie van zorg en ondersteuning afstemmen op de signalen uit de praktijk. De beleidsrapporten worden op www.mijnkwaliteitvanleven.nl getoond zodat iedereen ze kan inzien.


Waarom heeft mijn gemeente nog geen uitkomsten?

In verband met de privacy van onze deelnemers laten we de uitkomsten van een gemeente zien wanneer er minimaal 10 deelnemers uit een gemeente de vragenlijst volledig hebben ingevuld.


Hoe kan ik zien wat de ervaringen van anderen zijn?

In de Blog kunt u de ervaringen van anderen lezen. Bij Uitkomsten leest u de resultaten per gemeente. Deze zijn zichtbaar wanneer er minimaal 10 deelnemers uit een gemeente de vragenlijst volledig hebben ingevuld.


Privacy


Wat doen jullie met mijn persoonlijke gegevens?

Uw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor een (volgende) vragenlijst en om uw Persoonlijk overzicht te mailen. Dit overzicht ontvangt u per e-mail nadat u de vragenlijst heeft ingevuld.


Hoe anoniem is de vragenlijst?

Uw naam en e-mailadres worden losgekoppeld van uw gegevens voordat deze voor onderzoek gebruikt worden.


Overig


Wat gebeurt er als ik een incident meld?

Wij bundelen de problemen en brengen ze onder de aandacht van verantwoordelijke partijen, zoals zorgkantoren en zorgverzekeraars, gemeenten en de landelijke overheid. Zij kunnen de gemelde problemen gebruiken om hun beleid waar nodig bij te stellen. Uw melding draagt zo bij aan verbetering van de zorg. 


  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten