Veelgestelde vragen

De vragen zijn ingedeeld in de volgende categoriën:


Deelname en de vragenlijst


Voor wie is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Je kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl als:

 • Je nadenkt over een gezonde leefstijl 
 • Je een chronische aandoening of beperking heeft
 • Je leeftijd (steeds vaker) zorgt voor belemmeringen
 • Je zorgt voor je kind, partner, ander familielid of bekende (als mantelzorger).

Hoe lang duurt het invullen?

Je kunt kiezen uit de volledige vragenlijst of de korte vragenlijst.

 • Het invullen van de volledige vragenlijst duurt circa 20 minuten, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als er veel is veranderd of staat te veranderen in je leven, dan kun je het beste voor de volledige vragenlijst kiezen.
 • De korte versie van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 15 minuten, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als er een periode weinig is veranderd in je leven, dan kun je de korte vragenlijst invullen. 

Kan ik een pauze nemen tijdens het invullen?

Je kunt tussentijds stoppen en verder gaan waar je gebleven bent. Hiervoor gebruik je de link naar de vragenlijst die je per e-mail ontvangen hebt.


Hoe vaak krijg ik deze vragenlijst?

Je krijgt twee keer per jaar een uitnodiging via je e-mail om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast kun je een tot twee keer per jaar uitgenodigd worden om een aanvullende vragenlijst in te vullen die past bij jouw persoonlijke situatie.


Waarom is er een korte versie van de vragenlijst?

Je wordt ieder half jaar uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Zo worden de gevolgen van veranderingen in jouw leven zichtbaar. Als er een periode weinig is veranderd, kun je de korte vragenlijst invullen. Dit bespaart je tijd en moeite. Als er veel is veranderd in je leven, kun je de volledige vragenlijst invullen. 


Waar zijn de vragen op gebaseerd?

De vragen komen voor een belangrijk deel uit een bestaande vragenlijst ‘Impact op Participatie en Autonomie’. Deze vragenlijst is in 1998 door Nivel ontwikkeld en wordt in binnen- en buitenland gebruikt. Daarnaast zijn vragen ontwikkeld om de relatie tussen kwaliteit van leven en gezondheid in kaart te brengen. Om te komen tot de vragenlijst hebben wij samengewerkt met TNO en andere experts. Meer informatie over de validatie van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl vind je hier


Kan ik de vragenlijst alleen maar online invullen? Is er geen papieren versie? 

Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt gebruik van een online vragenlijst. Hierdoor ontvang je na het invullen van de vragenlijst jouw persoonlijk overzicht. Wanneer je het lastig vindt om de vragenlijst zelf online in te vullen, kun je iemand in je omgeving vragen je te helpen. Er is geen papieren versie.


Hoe kan ik mij afmelden voor Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Dat kan op twee manieren:

 • Via de uitnodiging voor de vragenlijst. Hierin vind je een link 'uitschrijven'. Door hierop te klikken, meld je je af, of
 • Door een e-mail te sturen naar redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl

Uitkomsten en persoonlijk overzicht 


Hoe ziet het persoonlijk overzicht eruit?

 • Op jouw persoonlijk overzicht zie je een deel van je antwoorden terug zoals je die hebt ingevuld.
 • Onderaan het persoonlijk overzicht zie je een score voor 'mijn kwaliteit van leven'. Dit is een gemiddelde, berekend over meerdere vragen uit de vragenlijst. Deze score is opgebouwd uit vier onderdelen:
  • Dagelijks leven
  • Gezondheid
  • Omgeving en Zorg 

Je ontvangt het persoonlijk overzicht per e-mail nadat je de vragenlijst hebt afgerond.

Bekijk een voorbeeld van:


Wat gebeurt er met de antwoorden die ik geef?

Een gespecialiseerd onderzoeksinstituut analyseert de anonieme antwoorden. Zo krijgen we in beeld hoe het met mensen gaat en wat de effecten zijn van de veranderingen in de zorg en ondersteuning.


Tellen mijn antwoorden mee in de uitkomsten van mijn gemeente?

Jouw anonieme antwoorden worden verwerkt in de uitkomsten van jouw gemeente als er minimaal 10 deelnemers zijn in jouw gemeente. Dit minimum aantal is vastgesteld om ieders privacy te beschermen. Daarna ontvang je per email jouw persoonlijke overzicht


Ik heb geen e-mailadres. Hoe kan ik toch mijn Persoonlijk overzicht ontvangen?

Wanneer je geen eigen e-mailadres hebt, dan heb je hulp ontvangen bij het invullen van de online vragenlijst. Je kunt toestemming geven om jouw persoonlijke overzicht per e-mail te laten versturen naar degene die jou helpt bij het invullen. Hiervoor hebben we in verband met je privacy jouw toestemming nodig. Download het Toestemmingsformulier Persoonlijk Overzicht en vul het formulier in. Dit formulier kun je per post versturen. Het adres staat op het formulier. Een postzegel is niet nodig. Vervolgens krijgt degene aan wie jij toestemming hebt gegeven, binnen vijf dagen het persoonlijk overzicht gemaild.


Ik heb iemand anders gemachtigd om mijn Persoonlijk overzicht te ontvangen, maar ik wil dit niet meer. Hoe kan ik deze machtiging intrekken?

Heb je eerder toestemming gegeven je persoonlijke overzicht te laten mailen naar iemand anders dan jijzelf? Dan kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Download het Intrekkingsformulier om jouw machtiging in te trekken en vul het formulier in. Dit formulier kun je vervolgens per post versturen. Het adres staat op het formulier. Een postzegel is niet nodig.


Wat gebeurt er met de uitkomsten van dit programma?

De uitkomsten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers en bestuurders. Zo zien beleidsmakers wat er goed gaat of wat zij juist moeten aanpassen in hun beleid. Bestuurders kunnen de organisatie van zorg en ondersteuning afstemmen op de signalen uit de praktijk. De beleidsrapporten worden op www.mijnkwaliteitvanleven.nl getoond zodat iedereen ze kan inzien.


Waarom heeft mijn gemeente nog geen uitkomsten?

Er moeten minimaal 10 deelnemers zijn in een gemeente die de vragenlijsten invullen. Als dat er minder zijn in jouw gemeente, dan kun je deze uitkomsten niet zien. Dit doen we voor de privacy van de deelnemers.


Hoe kan ik zien wat de ervaringen van anderen zijn?

In de verhalen kun je de ervaringen van anderen lezen. Bij Uitkomsten lees je de resultaten per gemeente. Deze zijn zichtbaar wanneer er minimaal 10 deelnemers uit een gemeente de vragenlijst volledig hebben ingevuld.


Privacy


Wat doen jullie met mijn persoonlijke gegevens?

Jouw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om je uit te nodigen voor een (volgende) vragenlijst en om jouw Persoonlijk overzicht te mailen. Dit overzicht ontvang je per e-mail nadat je de vragenlijst hebt ingevuld.


Hoe anoniem is de vragenlijst?

Jouw naam en e-mailadres worden losgekoppeld van je gegevens voordat deze voor onderzoek gebruikt worden.


Overig


Wat gebeurt er als ik een incident meld?

Wij bundelen de problemen en brengen ze onder de aandacht van verantwoordelijke partijen, zoals zorgkantoren en zorgverzekeraars, gemeenten en de landelijke overheid. Zij kunnen de gemelde problemen gebruiken om hun beleid waar nodig bij te stellen. Jouw melding draagt zo bij aan verbetering van de zorg. 


 • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
 • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten