Zorgverzekeraars

Wilt u tijdig signaleren welke impact de veranderingen in de zorg hebben op het dagelijks leven van uw verzekerden? Mijnkwaliteitvanleven.nl voorziet in deze behoefte. Onderzoek hoe uw verzekerden het leven waarderen.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor:

  • Mensen met een chronische ziekte of beperking
  • Mensen die merken dat hun leven verandert door het ouder worden
  • Mantelzorgers die zorgen voor hun kind, partner, ander familielid of bekende, en
  • Iedereen die nadenkt over een gezonde leefstijl

Ook voor u als zorgverzekeraar is Mijnkwaliteitvanleven.nl een handig hulpmiddel. Het helpt u beter zicht te krijgen op de manier waarop uw verzekerden en hun mantelzorgers hun leven en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning ervaren. De informatie vanuit het perspectief van de verzekerden helpt u om dezelfde taal te spreken en om beter maatwerk te leveren.

Landelijk onderzoek en uw eigen rapportage

Door mee te doen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, dragen mensen bij aan een grootschalig onderzoek. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij gemeenten, het ministerie van VWS, andere beleidsmakers en zorgorganisaties. Het is ook mogelijk om een geanonimiseerd rapportage te ontvangen gericht op de klanten verbonden aan uw organisatie. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact met ons via het contactformulier.

Vraag de toolkit aan

Hoe meer mensen we bereiken, hoe beter u in beeld krijgt waar goede zorg in Nederland om draait. Wilt u Mijnkwaliteitvanleven.nl onder de aandacht brengen bij uw verzekerden? Wij bieden een toolkit aan met digitale banners, standaardteksten, een aantal flyers en posters. U vraagt de toolkit aan via het contactformulier.

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten