Landelijk programma

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Juist nu er veel verandert in de zorg. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in).

U kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl als:

  • u nadenkt over een gezonde leefstijl, en/of
  • u een chronische aandoening of beperking heeft, en/of
  • uw leeftijd (steeds vaker) zorgt voor belemmeringen, en/of
  • u zorgt voor uw kind, partner, ander familielid of bekende (als mantelzorger).

Wij willen met Mijnkwaliteitvanleven.nl zoveel mogelijk mensen bereiken. Om twee redenen:

  • om u een persoonlijk hulpmiddel te geven, zodat u sterker staat in gesprek met anderen;
  • om met elkaar ervoor te zorgen dat de zorg ook echt om mensen draait.

Persoonlijk overzicht

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een hulpmiddel om uw eigen situatie in kaart te brengen. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Met Mijnkwaliteitvanleven.nl kunt u zich voorbereiden om keuzes te maken en uw situatie te bespreken met anderen. Het kan u helpen om onder woorden te brengen hoe het met u gaat en wat van invloed is op uw kwaliteit van leven. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een hulpmiddel voor uzelf.

Bekijk een voorbeeld van:

Invloedrijk instrument

Met de bundeling van persoonlijke ervaringen en verhalen kunnen wij - als gezamenlijke beweging van patiënten, gehandicapten en ouderen - invloed uitoefenen op het werk van beleidsmakers, zoals het ministerie van VWS, gemeenten en uitvoerders van zorg en welzijn. Wat gaat goed? En wat kan beter?

Laten zien waar goede zorg om draait

Wij verzamelen alle gegevens anoniem. We laten situaties en ervaringen per gemeente, per regio en landelijk analyseren. Zo ontstaat er een beeld van hoe het met mensen gaat en wat de effecten zijn van de veranderingen in de zorg. Wij maken dit kenbaar bij beleidsmakers en bestuurders, zodat zij waar nodig het beleid en organisatie aanpassen aan de hand van signalen over wat er mis of goed gaat.

Meld u aan

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten