Gemeenten

Wil je tijdig signaleren welke impact de veranderingen in de zorg hebben op het dagelijks leven van je inwoners? Mijnkwaliteitvanleven.nl voorziet in deze behoefte. Op deze website lees je hoe mensen het leven in jouw gemeente waarderen. Ook krijg je jaarlijks een geanonimiseerde rapportage over je eigen gemeente bij minimaal 250 deelnemers.

Voor professionals die vanuit de gemeente betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning, is Mijnkwaliteitvanleven.nl een handig hulpmiddel. Het helpt je (beter) zicht te krijgen op de manier waarop mensen hun leven en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning ervaren. De informatie vanuit het perspectief van de inwoner is belangrijk om de balans van bijvoorbeeld het keukentafelgesprek te bewaken en dezelfde taal te spreken. Als iemand zich goed voorbereid en daardoor beter in beeld heeft wat in zijn of haar leven belangrijk is, dan kun je als professionals beter maatwerk leveren.

Landelijk onderzoek

Door mee te doen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, dragen mensen bij aan een grootschalig onderzoek. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij gemeenten, het ministerie van VWS, andere beleidsmakers en zorgorganisaties. Bij minimaal 250 deelnemers krijg je een jaarlijkse rapportage over je eigen gemeente. Op deze manier krijg je in beeld hoe het met je inwoners gaat en wat zij belangrijk vinden.

Vraag de toolkit aan

Hoe meer inwoners we bereiken, hoe beter je in beeld krijgt waar goede zorg in jouw gemeente om draait. Wij bieden gemeenten een toolkit met banners, flyers en posters. Daarmee kun je je inwoners attenderen op de mogelijkheid om aan Mijnkwaliteitvanleven.nl deel te nemen.

Stuur mij een toolkit

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten