Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt nieuwe kansen voor contact inwoner en gemeente

3 november 2016 - De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen aan dat mensen die op meer vlakken in hun dagelijks leven geen passende hulp of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van leven. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning zodat mensen kunnen leven zoals bij hen past. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteert deze week aan veertien gemeenten hoe het met de inwoners van hun gemeente gaat.

Meer dan 22.000 mensen in Nederland hebben momenteel de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld. Deelnemers zijn mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers. Het programma is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM.

Standaard oplossingen onvoldoende

De scores die mensen aan hun dagelijks leven geven, liggen gemiddeld tussen de 5,4 en 7,5. “Het is heel duidelijk te zien dat mensen die op meer dan drie vlakken tegen beperkingen aanlopen, een onvoldoende geven aan hun dagelijks leven”, aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Hier ligt werk voor gemeenten. Veel mensen geven aan geen geld te hebben en niet in aanmerking te komen voor datgene wat ze nodig hebben. Of de hulp sluit niet aan bij hun situatie. De standaard oplossingen zijn duidelijk niet voldoende. Door beter zicht te krijgen op de situatie van deze inwoners en wat zij nodig hebben, kunnen gemeenten hun dienstverlening aan inwoners verbeteren.”

Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals het persoonlijk overzicht dat deelnemers via de mail krijgen nadat zij de vragenlijst hebben ingevuld. Veldman: “Als iemand zich goed voorbereidt en kan verwoorden wat in zijn of haar leven belangrijk is, staat de inwoner sterker in het gesprek als hij of zij hulp aanvraagt. Gemeente en inwoner kunnen vervolgens samen kijken naar een oplossing die echt past in het leven van de persoon.”

Goede voorbereiding

Wethouder Anjo van de Ven van de gemeente Alkmaar ziet hier zeker mogelijkheden: “De medewerkers die met inwoners spreken hebben voldoende bagage om samen met de inwoner te achterhalen wat er nodig is aan ondersteuning. Het kan spannend zijn voor een inwoner om aan te kloppen voor hulp. Een goede voorbereiding kan rust geven. Door het invullen van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl krijgt een inwoner goed inzicht in zijn eigen situatie.”

Positief over het gebruik van het persoonlijk overzicht is ook wethouder Paul Blokhuis van de gemeente Apeldoorn: “We geven aan het einde van dit jaar een krant uit voor alle inwoners waarin we uitgebreid aandacht besteden aan zorg en welzijn. Hierin attenderen we inwoners op de mogelijkheid zicht te krijgen op hun situatie door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen. De verandering in de zorg gaat ook over het versterken van eigen mogelijkheden.”

Breed onderzoek

De gemeente Leeuwarden gaat aan de slag met de resultaten uit het rapport van Mijnkwaliteitvanleven.nl, laat wethouder Andries Ekhart weten: “De inhoud van het rapport bespreek ik met de Adviesraad Sociaal Domein en andere maatschappelijke partners, zoals de ouderenorganisaties. Mogelijk geeft dit rapport ons nieuwe gezichtspunten die we kunnen benutten.”

Net als andere gemeenten, verwijst Ekhart naar het eigen gemeentelijke cliëntenonderzoek, wat in het geval van Leeuwarden hoger scoort, namelijk een 7,8 tegenover de 6,6 van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

De uitkomsten zijn niet zomaar te vergelijken. Een groot verschil tussen Mijnkwaliteitvanleven.nl en de gemeentelijke cliëntenonderzoeken is dat Mijnkwaliteitvanleven.nl gericht is op een bredere groep. Veldman: “Dus ook de inwoners die wellicht nog niet bekend zijn bij de gemeente of waarvan de aanvraag afgewezen is. Bovendien is onze vragenlijst niet alleen gericht op de gemeentelijke dienstverlening. Mijnkwaliteitvanleven.nl geeft inzicht in hoe mensen hun dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij steun uit hun omgeving en professionele zorg daarbij waarderen. Het is het enige onderzoek van deze omvang in Nederland dat een verband legt tussen kwaliteit van leven en waardering van zorg.”

Minimaal 300 deelnemers per gemeente

Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uitkomsten staat een deel van de uitkomsten per gemeente in Nederland. Deze uitkomsten worden getoond wanneer meer dan 10 inwoners van een gemeente meedoen en worden dagelijks bijgesteld. Daarnaast ontvangt iedere gemeente jaarlijks een rapportage bij minimaal 300 deelnemers. Veldman roept iedereen op om zijn of haar verhaal te vertellen: “Help mee de zorg te verbeteren en de signalen in alle gemeenten van Nederland naar boven te halen. Vul de vragenlijst in zodat kwaliteit van leven in je eigen gemeente onder de aandacht komt. Wat gaat goed, wat kan beter?”

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten