Samen beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl in de wijkverpleging

Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. Samen Beslissen verbetert de zorg en ondersteuning. In januari 2020 startte de pilot Samen Beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl in de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen gebruikten voorafgaand aan een (her)indicatiegesprek de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in hun gesprekken met cliënten. Zo zijn ze goed voorbereid op het samen beslissen-gesprek.

Samen Beslissen gebeurt in één of meer gesprekken. Daarin bespreken zorggebruiker en zorgverlener samen alle mogelijkheden. In de pilot maakten de teams wijkverpleging gebruik van de vragenlijst en het persoonlijk overzicht van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Door het gebruik van de vragenlijst kan de cliënt zich beter voorbereiden op het gesprek over de (her)indicatie. En aangeven wat voor hem of haar belangrijk is. De wijkverpleegkundige kijkt hier met haar professionele blik naar en beoordeelt “wat kan”. Vervolgens maken cliënt en wijkverpleegkundige samen afspraken. 

Open gesprek

Samen Beslissen met de vragenlijst van Mijkwaliteitvanleven.nl betekent een andere manier van werken voor het wijkverpleegkundig team: als wijkverpleegkundige vraag je aan de cliënt om zich met de levensbrede vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl op het (her)indicatiegesprek voor te bereiden. Daarna voer je als wijkverpleegkundige  een open gesprek en speel je in op wat belangrijk en nodig is voor de cliënt. Om deze werkwijze te borgen is steun van het team en van de organisatie nodig: een heldere visie op persoonsgerichte zorg die gedragen wordt door het team; tijd en ruimte voor leren en ontwikkelen en investeren in en up-to-date houden van vakkennis en competenties. Zorg ervoor dat er voldoende tijd beschikbaar is met de cliënt en de mantelzorger om het gesprek te voeren.  

Successen en tips

In het eindrapport lees je de succesfactoren, aandachtspunten en tips uit de pilots. Hier zie je hoe bewustwording, bevorderen van kennis en vaardigheden en gedragsverandering elkaar kunnen versterken. En wat nodig is voor een structurele implementatie van samen beslissen in de wijkverpleging met gebruik van de Mijnkwaliteitvanleven.nl vragenlijst. Je vindt het rapport op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/30/eindrapportage-project-samen-beslissen-in-de-wijkverpleging   

V&VN toolbox Indicatieproces wijkverpleging

Het gebruik van de levensbrede zelfbeoordelingsvragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl is ook opgenomen in de V&VN toolbox ‘Indicatieproces wijkverpleging’. Deze toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag - en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces.


Lees ook de ervaringsverhalen van wijkverpleegkundigen:

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten