Daar maken ze zich wel zorgen om, want verhuizen willen ze absoluut niet. Ze zouden niet weten waar naartoe. De dagelijkse dingen worden steeds moeilijker om te doen. Kinderen hebben ze niet. De buren helpen gelukkig wel met bijvoorbeeld de boodschappen. En de huishoudelijke hulp (die ze zelf betalen) doet regelmatig iets extra’s. Hun wereld wordt steeds kleiner. Fietsen gaat niet meer en reizen met het openbaar vervoer wordt door fysieke problemen steeds ingewikkelder.

Crisissituatie

Als hij op een dag valt in huis, ontstaat er een crisissituatie: hij kan niets meer, zij weet niet wat te doen. Gelukkig zijn de buren thuis. Want wat als er zij er niet zouden zijn? Zo gaat het niet langer, maar wie of wat kan hen verder helpen? De huisarts adviseert een traplift. Ondanks dat ze twijfelen of dit de juiste oplossing is, klampen ze zich hieraan vast. Als ze maar kunnen blijven waar ze nu zijn. En samen kunnen blijven.

Kwetsbare situaties

Zo zijn er vele verhalen en ervaringen van mensen over kwetsbare situaties, waarin mensen het nog maar net redden. Maar zodra er iets verandert in hun leven, hoe ogenschijnlijk klein ook, dan zakt het als een kaartenhuis in elkaar. Dan ontstaan er crisissituaties. Wat kunnen we daaraan doen?

Rol voor professionals

Aan de ene kant ligt daar een rol bij professionals waarmee u contact heeft over uw zorg. Denk bijvoorbeeld aan uw huisarts, wijkverpleegkundige of de gemeente. Zij kunnen het gesprek met u aangaan over uw ervaring en situatie.

Het oudere koppel zou zeer geholpen zij als iemand met hen het gesprek zou aan gaan. Bijvoorbeeld over wat er voor hen toe doet en waarover zij zicht zorgen maken. Iemand die oplossingen en afwegingen schetst en vragen stelt. Verhuizen of in de vertrouwde omgeving? Is persoonsalarmering een optie? Hoe is de alarmopvolging dan geregeld? Geeft dat een vertrouwd en veilig gevoel?

Wat vindt u belangrijk?

Aan de andere kant ligt er ook een belangrijke rol voor u. Kunt u goed onder woorden brengen wat u belangrijk vindt? Wat uw toekomstverwachtingen zijn? Wat u nodig heeft? Dat lijken simpele vragen, maar meestal zijn ze nog niet zo makkelijk om te beantwoorden.

Onder woorden brengen

Om u te helpen uw kwaliteit van leven onder woorden te brengen, is Mijnkwaliteitvanleven.nl ontwikkeld. Dit gaat aan de hand van een vragenlijst. De nadruk ligt op wat u nodig heeft om het leven te leiden dat bij u past. Hoe gelukkig en tevreden bent u met uw leven? Wat is nodig om de dingen te blijven doen die u belangrijk vindt? Hoe waardeert u de hulp die u krijgt?

Gesprek over dingen die er toe doen

Het beantwoorden helpt u om met anderen in gesprek te gaan over de invulling van uw leven. Over uw kwaliteit van leven en welke rol zorg daarin speelt. Bijvoorbeeld met de arts of verpleegkundige of met de medewerker van het Wmo-loket. Een gesprek waarin het gaat over dingen die er écht toe doen. Een gesprek over hoe het écht met u gaat.

Dit is een bewerking van een artikel van Petra Schout (programmamanager Mijnkwaliteitvanleven.nl) in 'What matters to you'. Lees hier het artikel (pdf).