Ga door naar content

Doe mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor uzelf, voor elkaar en voor de samenleving. Met uw persoonlijke overzicht gaat u goed voorbereid in gesprek met uw familie, zorgverlener of de gemeente. Tegelijkertijd doet u mee aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

Meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl kan in 5 stappen:

 1. Meld u aan 
  Klik op de button ‘Meld u aan’ op deze pagina. U komt dan bij het aanmeldformulier. 
 1. Vul uw gegevens in
  Uw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor een (volgende) vragenlijst en om uw persoonlijke overzicht toe te sturen.
  Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, klikt u op ‘Opslaan’. 
 1. U ontvangt een e-mail met een uitnodiging voor de vragenlijst
  In de e-mail staat een link naar de online vragenlijst.
 1. Vul de vragenlijst in
  Uw antwoorden worden anoniem opgeslagen. Niemand kan dus uw persoonlijke gegevens inzien.
 1. U ontvangt gratis uw Persoonlijk overzicht
  Na het invullen van de vragenlijst krijgt u uw Persoonlijk overzicht per e-mail toegestuurd.

Meld u aan

Voor uzelf: persoonlijk hulpmiddel

U brengt met de online vragenlijst uw kwaliteit van leven in kaart. Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt u onder woorden te brengen wat voor u belangrijk is. Dit is belangrijk om goed in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente. Vervolgens krijgt u uw Persoonlijk overzicht.

Bekijk een voorbeeld van:

Voor elkaar: ervaringen delen

Vergelijk uw situatie met die van anderen en lees over andermans ervaringen bij de Blog van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Hoe gaan anderen om met veranderingen in de zorg? Welke problemen ervaren zij en welke oplossingen hebben zij?

Voor de samenleving: krachten bundelen

Door mee te doen, draagt u bij aan onderzoek en verbetering van de zorg. Wij bundelen en analyseren de resultaten en brengen dit onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Wat werkt goed en wat kan beter? Aan de hand van goede voorbeelden en signalen kunnen zij hun beleid en werkwijze aanpassen. Bij Uitkomsten leest u hoe Nederland de Kwaliteit van Leven waardeert.

Meld u aan

 • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
 • Aanmelden
 • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
 • Incident melden

Initiatief van

Partners