Gedragscode

Heeft u zorg en/of ondersteuning nodig, of geeft u zorg aan een naaste, dan kunt u op Mijnkwaliteitvanleven.nl een blog schrijven over uw ervaringen in het dagelijks leven. Het is ook mogelijk om te reageren op blogs van anderen. Met uw verhaal of reactie helpt u andere mensen verder en draagt u bij aan verbetering van de zorg.

In deze gedragscode hebben we een paar regels opgesteld waaraan uw blog moet voldoen. Deze regels geven u een leidraad voor het schrijven van een goede en bruikbare blog(reactie). De redactie gebruikt deze regels ook.

Mijnkwaliteitvanleven.nl voert een eigen redactiebeleid. Dit redactiebeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Mijnkwaliteitvanleven.nl moedigt discussie juist aan.

Als een blog niet aan de regels voldoet, dan vraagt de redactie om een aanpassing, zodat de blog(reactie) geplaatst kan blijven. Wanneer een bezoeker zich niet aan de gedragscode houdt, dan behoudt de redactie van Mijnkwaliteitvanleven.nl zich het recht voor om bijdragen te verwijderen.

Gedragscode

  1. Vertel vanuit uw eigen ervaring of als naaste.
  2. Schrijf een blog(reactie) over situaties in het afgelopen jaar.
  3. Schrijf uw blog(reactie) in kleine letters.
  4. Gebruik fatsoenlijke taal. We plaatsen geen beledigingen, oproep tot actie, scheldwoorden, Godslastering en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of andere kwetsende uitingen.
  5. Beschrijf feiten of ervaringen en geen vermoedens. We plaatsen geen suggesties over of beschuldigingen van strafbare feiten zoals mishandeling, fraude, oplichting, etc.
  6. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
  7. Een blog(reactie) mag behalve uw naam geen persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw e-mail, telefoonnummer of adres. Zet geen reclame, spam en links naar andere websites in uw blog.
  8. Als u een ernstig probleem heeft meegemaakt waarbij iets is misgegaan rondom het verkrijgen of krijgen van zorg of ondersteuning, adviseren wij u om hier (ook) melding van te maken via de incidentmelder op mijnkwaliteitvanleven.nl.

De redactie houdt zich te allen tijde het recht voor om bij (ernstige vermoedens van) misbruik van de mogelijkheden van Mijnkwaliteitvanleven.nl maatregelen te nemen waaronder het verwijderen van blogs en het blokkeren van e-mailadressen en/of ip-adressen.

Wanneer neemt de redactie contact met u op?

Wanneer uw blog (of reactie hierop) niet voldoet aan de gedragscode krijgt u bericht van ons. We geven u dan de gelegenheid om uw blog of uw reactie aan te passen.

Reageren op een blog

Wanneer u reageert op een blog, dan wordt uw naam vermeld op de website bij uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet op de website getoond en is enkel bekend bij de redactie. Mijnkwaliteitvanleven.nl respecteert uw privacy.

(Her)gebruik bijdragen

Mijnkwaliteitvanleven.nl kan besluiten (delen van) uw verhaal (anoniem) te publiceren in andere media. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door een blog (reactie) te plaatsen op Mijnkwaliteitvanleven.nl stemt u op voorhand onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met genoemd gebruik van uw blog(reactie).

Tot slot

Deze gedragscode kan tussentijds worden aangepast. Als u wenst te reageren op de gedragscode, dan kunt u dit doen via de contactpagina van deze website.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten