Incident melden

Door de veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. Bijvoorbeeld dat u niet de zorg en ondersteuning krijgt die volgens u nodig is. Gaat er bij u iets mis? Meld uw incident via onze incidentmelder.

Wij bundelen de problemen en brengen ze onder de aandacht van verantwoordelijke partijen, zoals zorgkantoren, gemeenten en de landelijke overheid. Zij kunnen de problemen die onder hun aandacht komen benutten. Bijvoorbeeld door hun beleid waar nodig bij te stellen en organisaties op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Uw melding draagt zo bij aan verbetering van de zorg. Wij werken hiervoor samen met Zorg Verandert.

Anoniem melding doen

Wij verwerken uw melding anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt bij het bundelen en rapporteren van de meldingen.

Incident melden

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten