Bekijk het gemeente-overzicht

Factsheet met uitkomsten per gemeente

Zodra minimaal 100 inwoners van eenzelfde gemeente deelnemen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl verschijnt er een gemeente factsheet. Dat is momenteel al het geval bij meer dan 200 gemeenten in Nederland. Deze uitkomsten kunnen gemeenten samen met de inwoners en betrokken partijen benutten, om de zorg en ondersteuning in de gemeente te optimaliseren.

Bekijk hier als voorbeeld de factsheet van inwoners van gemeente Aa en Hunze

Een belangrijke reden voor de transitie in de zorg, waaronder de decentralisatie van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet, was om zorg en ondersteuning dichter bij de mensen zelf te organiseren. Zodat er - zeker voor mensen met vragen op meerdere levensgebieden - beter passende oplossingen gevonden zouden worden. Voor veel mensen blijkt de weg naar passende zorg en ondersteuning niet zo eenvoudig.

“Als je aanklopt bij het Wmo-loket heb je een afhankelijke positie. Gemeenten zijn zich hiervan niet goed bewust.”

Factsheet: Veerkrachtig of een verhoogd risico op kwetsbaarheid?

Het hebben van een chronische aandoening of beperking, een hogere leeftijd bereiken en het bieden van (mantel)zorg aan iemand uit eigen omgeving kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven.

Hoe ervaren inwoners die hiermee te maken hebben hun dagelijks leven en gezondheid? En hoe waarderen zij hun omgeving en professionele zorg daarbij? De factsheet geeft een goede eerste indruk hoe het gaat met de mensen in de gemeente die (mogelijk) zorg of ondersteuning nodig hebben: ouderen, mantelzorgers en inwoners met een chronische aandoening of beperking. Lukt het hen om te leven zoals bij hen past?

‘Ik zou hulp willen krijgen bij het vinden van een baan om alle kosten te betalen. Ik ben nu 49 jaar en afgeschreven als te oud. Ik ben nu  17 jaar mantelzorger dus mijn leven  is straks voorbij.’

Factsheet: In welke mate ervaren inwoners belemmeringen in het dagelijks leven?

Het hebben van een chronische aandoening of beperking, ouder worden en een mantelzorgtaak kan van invloed zijn op meerdere levensgebieden. De uitkomsten in de factsheet maken zichtbaar dat hoe meer belemmeringen mensen ervaren in het dagelijks leven, hoe lager hun kwaliteit van leven is. Hoe is de verdeling binnen de gemeente? Hoe groot is de groep mensen die op meerdere levensgebieden geen goede oplossingen heeft om te kunnen leven zoals bij hen past?

Veel mensen die belemmeringen ervaren, zien zelf mogelijkheden om met meer of andere hulp en/of hulpmiddelen hun situatie te verbeteren. Met passende hulp en/of hulpmiddelen ervaren mensen minder belemmeringen. Minder belemmeringen leidt tot hogere kwaliteit van leven. Regie voeren over eigen leven en gezondheid is echter niet altijd vanzelfsprekend. Zeker als er op meerdere levensgebieden zorg en ondersteuning nodig is, om te kunnen leven zoals iemand wil.

“Mijn gemeente denkt met mij mee, waardoor ik mobiel ben en zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.”

Factsheet: Waarom beschikken inwoners niet over passende hulp of hulpmiddelen?

De top 3 van redenen die de inwoners aangeven waarom zij niet beschikken over passende hulp en hulpmiddelen staat in de factsheet vermeld. Dit geeft een goede indruk van meest voorkomende drempels die inwoners in de gemeente ervaren bij hun zoektocht naar passende oplossingen. Dit zijn belangrijke uitkomsten om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld gericht op de inwoners die in een zeer kwetsbare situatie verkeren (belemmeringen op 4 of meer levensgebieden). En wat is er nodig om te voorkomen dat inwoners die belemmeringen op enkele levensgebieden ervaren, nog kwetsbaarder worden?  

“Als ik de gemeente bel, krijg ik een keuzemenu en word verwezen naar een online formulier dat niet bij mijn situatie past. Ik krijg niemand te spreken.”

 “Ik ben 98 en woon thuis in mijn eentje terwijl de hulp de afgelopen twee jaar drastisch is beperkt.

Het verzorgingshuis is gesloten en daarbij is ook de hulp weg.

Voor mijn zoon en dochter van rond de zeventig wordt het ook allemaal te zwaar.”

Bied inwoners een hulpmiddel om voorbereid in gesprek te gaan

Het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen een goede voorbereiding op een gesprek over passende zorg en ondersteuning. De vragen gaan over dagelijks leven, gezondheid, woonsituatie, leefomgeving, hulpmiddelen, informele en professionele zorg. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen mensen een persoonlijk overzicht met hun uitkomsten. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Via www.vragenlijsten.mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen mensen zich aanmelden. Zij ontvangen dan direct de vragenlijst per e-mail. Bestaande deelnemers kunnen via de site ook aanvullende vragenlijsten opvragen of op een zelfgekozen moment hun situatie opnieuw in kaart brengen met de algemene vragenlijst.

 “Het beantwoorden van de vragen geeft mij een duidelijk beeld hoe mijn situatie is en helpt me bij het formuleren van de zorgvraag in mijn zorgplan voor mijn persoonsgebonden budget (pgb)”

Behoefte aan meer inzicht en ervaringen van inwoners?

Nodig mensen dan actief uit hun situatie in beeld te brengen en hun ervaringen te delen door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen. Zodra er minimaal 250 inwoners deelnemer zijn, verschijnt er een gemeente rapportage.  De gemeente rapportage brengt nog beter in beeld wat voor de inwoners van een gemeente belangrijk is om te leven zoals bij hen past. Het biedt verdiepende informatie en inzichten in de (geanonimiseerde) ervaringen van de inwoners uit de betreffende gemeente.

“Door het invullen van de vragenlijst werd ik meer bewust van mijn situatie. Om deze reden alleen al zou ik iedereen die te maken heeft met zorg aanraden de vragenlijst in te vullen en het persoonlijk overzicht dat je na het invullen krijgt, te gebruiken.”

Voor praktische tips om met de uitkomsten binnen de gemeente aan de slag te gaan > lees meer.