Bekijk hier als voorbeeld de rapportage van inwoners van gemeente Amsterdam

Een gemeenterapport brengt in beeld wat voor inwoners van een gemeente belangrijk is om te leven zoals bij hen past. De uitkomsten en ervaringen van inwoners kunnen benut worden om de zorg en ondersteuning in de gemeente te optimaliseren. Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt de afstand te verkleinen tussen beleid en het dagelijks leven van mensen.

Combineer deze rapportage met persoonlijke verhalen

De uitkomsten in deze rapportage kunnen eenvoudig gecombineerd worden met persoonlijke ervaringen van mensen. Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl/mijn-verhaal vindt u diverse verhalen die laten zien wat mensen belangrijk vinden en waar goede zorg om draait. Persoonlijke verhalen en ervaringen zijn van belang om de uitkomsten nog beter onder de aandacht te krijgen van beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en professionals.

Combineer deze rapportage met uitkomsten op landelijk niveau

De uitkomsten in deze rapportage kunnen vergeleken en/of gecombineerd worden met de landelijke uitkomsten die vermeld staan op www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

De uitkomsten worden op verschillende manieren getoond:     

  • Uitkomsten van alle deelnemers
  • Uitkomsten per gemeente
  • Uitkomsten van deelnemers per provincie

Gebundelde uitkomsten op basis van de specifieke situatie van deelnemers:         

  • leven met een aandoening of beperking,
  • Ouder worden en zelfstandig wonen
  • de zorg voor iemand uit eigen omgeving (mantelzorg),
  • zelf zorg regelen met een pgb.

Daarnaast zijn de uitkomsten geanalyseerd en verwerkt in landelijke beleidsrapporten die op dezelfde website te vinden zijn. Door de uitkomsten ook bij inwoners onder de aandacht te brengen, kunt u laten zien waarom het belangrijk is dat zij hun stem laten horen en ervaringen delen.

Bied mensen een hulpmiddel om voorbereid in gesprek te gaan

Het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl is een goede voorbereiding op een gesprek over passende zorg en ondersteuning. De vragen gaan over dagelijks leven, gezondheid, woonsituatie, leefomgeving, hulpmiddelen, informele en professionele zorg. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen mensen een persoonlijk overzicht met hun uitkomsten. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Via www.vragenlijsten.mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen deelnemers aanvullende vragenlijsten opvragen of op een zelfgekozen moment hun situatie opnieuw in kaart brengen met de algemene vragenlijst.

Organiseer hulp bij invullen

Voor een deel van de mensen kan het lastig zijn om hun situatie met een online vragenlijst in beeld te brengen. Door hulp bij invullen te organiseren, bijvoorbeeld via de inzet van ervaringsdeskundigen, krijgen de mensen toch de kans hun verhaal te doen en een persoonlijk overzicht te ontvangen. Daarnaast ontstaat er vaak lotgenotencontact dat op meerdere gebieden positief effect kan hebben.