In het woud van regels en ontwikkelingen rondom het pgb geeft Per Saldo houvast. De meer dan 25.000 leden en abonnees hebben een streepje voor, maar Per Saldo komt op voor de belangen van alle budgethouders.

Dat zijn mensen van alle leeftijden met een chronische aandoening of beperking die:

 • Zelf hun zorg willen regelen
 • Met het budget hun eigen zorgverleners inhuren
 • Die hen zorg geven op hun tijd, plaats en manier
 • Kiezen voor eigen regie

Zodat ze ondanks de beperkingen die zij ondervinden, hun eigen leven kunnen leiden.

Word lid van Per Saldo en maak gebruik van:

 • Telefonische informatie en advies bij de Per Saldo ledenservice, over alles wat met het persoonsgebonden budget te maken heeft.
 • Alleen leden kunnen de slimme lijsten downloaden of bestellen. Dit zijn kennis- en wegwijzers in de veelomvattende materie rondom het pgb. Met specifieke informatie per onderwerp.
 • Korting op Per Saldo producten en diensten, zoals de brochures en het cursuswerk.
 • Het gratis ledenmagazine ‘EigenWijs’.
 • Toegang tot de volledige website van Per Saldo met uitgebreide aanvullende informatie voor budgethouders.
 • Het Juridisch Steunpunt geeft gratis juridisch advies en informatie aan leden.
 • Deelname aan de bijeenkomsten voor leden, in de regio of landelijk tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • Korting op ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis.
 • Aansluiting bij de acties die Per Saldo namens u voert bij de politiek en uitvoerders, voor betere regels en meer mogelijkheden voor het persoonsgebonden budget.

Meer informatie over het lidmaatschap van Per Saldo. 

Voor nog meer voordelen kun je ook een pluslidmaatschap afsluiten en aanspraak maken op onderstaande plusactiviteiten:

 • Juridische ondersteuning
 • Spreekuur Pgb-consulenten

Kijk op www.pgb.nl voor de voorwaarden van het (plus)lidmaatschap.