Van veel mensen krijg ik te horen dat ik dit of dat moet aanvragen, want volgens hen hebben wij daar recht op. ‘Want daarvoor ben je verzekerd!’ Nou nee, wij hebben nergens recht op. Wij zijn blij dat als wij iets nodig hebben, dit aangevraagd kan worden, maar ook dat de betalende instanties het ons in bruikleen willen geven.

Elk jaar weer onzekerheid

Omdat wij wat verpleeghulpmiddelen hebben, durf ik niet mee te doen met het jaarlijkse overstapcircus van de zorgverzekeraars. Als je er bijna een jaar over heb gedaan om een aangepast bed in huis te krijgen, dan waag je die overstap niet.  

Elk jaar vraag ik mij af of de behandeling voor chronische aandoeningen door de fysio nog onder de vergoedingen valt. Hoeveel en welke incontinentiematerialen worden nog vergoed? Worden die proteïne-voedingsmiddelen nog wel vergoed? Wij wachten bij elk nieuw hulpmiddel, medicijn of iets  dergelijks met spanning af of een volledige eigen betaling, of voor een gedeelte van de kosten een eigen bijdrage van ons gevraagd wordt. Hebben de leveranciers of de apotheek nog wel een contract met de zorgverzekeraar?

Dit jaar ging een nieuwe regel in. De eerste 250 euro aan eigen bijdrages voor medicijnen die op een specifieke lijst staan, moet men via de Zorgverzekeraar betalen en daarna worden die eigen bijdrages kwijtgescholden. Ik hoopte dat daardoor de maandelijkse apotheekrekening verminderd werd. Maar nee, ijdele hoop. De medicijnen staan niet op die lijst. Ben heeft onder andere een licht slaapmiddel. Dit is volledig voor eigen rekening. Als het een zwaarder middel zou zijn krijgt hij het wel vergoed. Maar als dat lichte middel voldoet, ga je toch geen zwaarder middel geven?

Stapeling van kosten

Dit jaar ging begin april 2x het volledig eigen risico van onze bankrekening af. Terwijl ook al een paar rekeningen voor de apotheek en het verdikkingsmiddel voor vloeistoffen betaald waren. Deze rekeningen tellen aardig op. We moeten ze elke maand betalen en ik kan maar een klein gedeelte bij de belasting opgeven met de hoop er een percentage van terug te krijgen. Wij moeten er ook voor zorgen dat er preventieve crèmes en zalfjes in huis zijn. Deze mag ik niet bij de belasting opvoeren. Er moeten voldoende billendoekjes in huis zijn, wegwerphandschoenen, waspoeder en vlekkenpoeder, want met incontinentie is er veel was te doen.

Eigen bijdragen

Van het CAK krijgen wij elke maand een rekening. Ben heeft een indicatie voor de Wlz, de Wet Langdurige Zorg. Deze neemt hij af als een MPT (Modulair Pakket Thuis). Hier zit een eigen bijdrage aan vast van een paar honderd euro per maand. Eigenlijk best wel vreemd, want de persoonlijke en verpleegkundige zorg is nog precies hetzelfde en van dezelfde zorgorganisatie als toen hij nog deze zorg via de zorgverzekeraar had. Toen hoefde hij daar geen eigen bijdrage voor te betalen. Andere wet, meer kosten voor de hulpvrager. Zelf val ik met mijn zorgvraag onder de Zvw, de zorgverzekeraar. Via de Wmo heb ik een indicatie voor huishoudelijke hulp. Hier hoeven wij geen eigen bijdrage voor te betalen, omdat Ben die Wlz-indicatie heeft.

Raar

Met de eigen bijdrage voor de Wmo is trouwens iets raars. Iemand heeft bijvoorbeeld huishoudelijke hulp via de Wmo en is alleenstaand. Deze persoon moet dan per 4 weken een eigen bijdrage van 17,50 euro betalen. Heeft deze persoon een partner, dan vervalt deze eigen bijdrage. Ook als die partner belastingplichtig is vervalt deze eigen bijdrage. Als beide partners AOW hebben, dan moet wel die 17,50 euro betaald worden.

Ergotherapeut

Wij ontvangen onze persoonlijke en verpleegkundige zorg via een gecontracteerde zorgorganisatie. Als hun medewerkers problemen met de zorg krijgen, bijvoorbeeld als die te zwaar wordt, dan schakelen ze een ergotherapeut in. Die draagt dan dingen aan waarvan hij of zij denkt dat het de zorg minder zwaar maakt en ook betaalbaar houdt voor de betalende instantie. Tot nu toe hebben wij op wat kleinere bedragen na deze aangevraagde hulpmiddelen via de zorgverzekeraar en via de Wmo in bruikleen gekregen. Een paar keer waren het herverstrekkingen, maar het functioneert - en daar gaat het om.

Blijft het voor ons betaalbaar?

Zoals het nu gaat, redden wij het financieel. Hoe het na augustus 2020 gaat is voor mij een grote vraag. Ben en ik bereiken dan onze AOW leeftijd. Ons inkomen gaat dan een stuk naar beneden. Omdat wij nu al veel zorgkosten hebben, kan ik niet elke maand geld wegzetten als appeltje voor de dorst. Als de eigen betalingen en eigen bijdragen nog verder omhoog gaan, vraag ik mij af hoe wij, als AOW’ers onze zorgkosten nog kunnen betalen. De eigen bijdrage voor het Wlz-gedeelte zal dan hopelijk omlaag gaan, omdat wij dan een lager inkomen hebben.