Ontbreken van maatwerk leidt tot problemen

28 maart 2016 - Het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 10.000 deelnemers.

De helft van de mensen zegt dat zijn kwaliteit van leven omhoog kan. Om dit te bereiken is maatwerk nodig. Met passende oplossingen kunnen mensen zichzelf in meerdere opzichten beter redden in en om het huis, op het werk of in andere situaties. Ook is het dan makkelijker om sociale contacten te onderhouden. “Ik houd me staande, maar heb nooit het idee dat ik mijn leven op orde heb”, laat een deelnemer weten.

Veel mensen zien mogelijkheden om met meer of andere hulp en/of hulpmiddelen hun situatie te verbeteren. Een deel van de mensen is van mening dat passende zorg en ondersteuning niet binnen zijn bereik ligt. De twee meest genoemde redenen zijn het niet kunnen betalen (44%) en er niet voor in aanmerking komen (38%). Dit heeft een negatief effect op mensen en hun vertrouwen in de zorg.

Deze en andere resultaten zijn te lezen in de tweede beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Deze rapportage bevat uitkomsten van ruim 10.000 deelnemers in de periode tot en met december 2015.

Maatwerk is een voorwaarde
Mijnkwaliteitvanleven.nl bekijkt hoe het gaat met mensen in Nederland nu de zorg verandert. Uit reacties van deelnemers blijkt dat maatwerk vaak ontbreekt. Mensen hebben het gevoel dat het afhangt van de persoon die zij spreken of zij tot een passende oplossing voor hun situatie kunnen komen.

“Je moet weten wat de situatie van mensen is, anders kun je geen maatwerk leveren”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. “Een deel van de mensen kan niet alles doen wat hij wil. Dit kan hun kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Het is belangrijk dat professionals zich daarvan bewust zijn en ernaar handelen.”

Ook laat het onderzoek kansen voor verbetering zien. Er blijkt duidelijk uit dat maatwerk leidt tot meer kwaliteit van leven. De samenwerkende organisaties achter Mijnkwaliteitvanleven.nl adviseren gemeenten en zorgaanbieders de situatie en ervaringen van de mensen doorlopend in beeld te brengen. Alleen dan kunnen professionals daadwerkelijk verschil maken in het leven van de mensen die hulp vragen en betrokken mantelzorgers.

Vertel uw verhaal
Help ook mee de zorg van Nederland te verbeteren en vul de vragenlijst in op www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Benieuwd naar de zorg in uw gemeente? Kijk op de uitkomstenpagina naar de meest actuele resultaten.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten