Geluk en gezondheid

6 november 2018 - Op het jubileumcongres van Patiëntenfederatie Nederland op 5 november 2018 hield prof. Ruut Veenhoven een lezing over het geluk van patiënten.

Geluk heeft te maken met levensvoldoening. Uit internationaal onderzoek blijkt dat geluk van de bevolking voor een groot deel samenhangt met de kwaliteit van de overheid, welvaart, democratie, gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, en geestelijke gezondheid. Hoe meer kennis mensen hebben over geluk, hoe beter ze in staat zijn hun eigen situatie onder ogen te zien en regie te nemen. Een hulpmiddel daarbij is Mijnkwaliteitvanleven.nl, aldus Veenhoven. Bekijk zijn presentatie.

Over het ontstaan en de opzet van Mijnkwaliteitvanleven.nl gaf Corine Zijderveld een inleiding. Bekijk haar presentatie.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten