Als mantelzorger kunt je – wellicht ongemerkt - soms best op kosten gejaagd worden door de zorg voor iemand. Bijvoorbeeld door de zorg thuis voor een ernstig ziek of gehandicapt kind. Of door de reiskosten die je maakt om iemand op te zoeken. Er zijn verschillende manieren om een tegemoetkoming te krijgen in deze kosten.

Kinderbijslag

Zo kun je in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag voor de zorg voor een ernstig ziek of gehandicapt kind. Ben je alleenstaand of alleenverdiener, dan komt daar nog een extra bedrag aan kinderbijslag bovenop.

Reiskosten

Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Ook is het bij enkele gemeenten mogelijk om als mantelzorger een parkeervergunning te krijgen. Is je partner voor langere tijd opgenomen in een instelling? De reiskosten zijn – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar van de belasting. Als degene die jij verzorgt niet meer zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, dan kun je een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen.

Zorgkosten

Voor de extra zorgkosten die je moet maken, kun je een tegemoetkoming vragen bij je gemeente. Informeer daarnaast ook bij de Belastingdienst naar de mogelijkheden van belastingaftrek bij hoge zorgkosten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van MantelzorgNL. Daar kun je ook een financieel zakboekje downloaden vol tips en informatie. En er is een online community om vragen te stellen.