Een chronische ziekte is een aandoening die nooit meer helemaal overgaat. Ziektes zoals reuma, astma, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. Als je chronisch ziek bent, stap je noodgedwongen de wereld in van zorgverleners, spreekkamers, onderzoeken en behandelingen. Je zoekt informatie, je voert gesprekken, je maakt keuzes. Zonder enige ervaring. Dit maakt veel mensen onzeker. Want wat is goede patiënteninformatie? Wat moet ik allemaal regelen? Wie kan mij helpen? Hoe kan ik omgaan met mijn chronische ziekte? En hoe doen anderen dat?

Ga naar de website van Patiëntenfederatie Nederland.