Het Juiste Loket is er voor mensen (of hun vertegenwoordiger) met een zorgvraag die vallen onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, zorgverleners, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB, CIZ staan wij ook graag te woord.

De medewerkers van het Juiste Loket bekijken samen met jou je zorgvraag, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of CIZ) een oplossing wordt gevonden.

Voorbeelden van vragen waarvoor je terecht kunt bij het Juiste Loket:

  • Je hebt een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor jou niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn.
  • Je hebt een zorg- of begeleidingsvraag en je wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen.
  • Je wordt niet adequaat geholpen en je hebt vragen rondom de aanvraagprocedure van jouw zorg/begeleiding.
  • Je behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen (Wlz-indiceerbaren) en je hebt vragen over het overgangsrecht en/of jouw zorgsituatie voor de komende jaren.
  • Je weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is/zijn voor de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en hoe dit geregeld kan worden.
  • Je hebt vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS.
  • Je hebt vragen of ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.

Bereikbaarheid

Het Juiste loket is bereikbaar op telefoonnummer 030 – 7897878 (ma t/m vr, 10-16 uur) of per mail: meldpunt@juisteloket.nl (jouw mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord). Ook kun je kijken op http://www.juisteloket.nl/.