De allerbelangrijkste tip is om bij beginnende ziekte en/of herstel op tijd contact op te nemen met je huisarts en bedrijfsarts. De huisarts kent jouw medische geschiedenis, de bedrijfsarts je werk. Samen kunnen zij beoordelen wat wel en niet kan. Beide artsen hebben een medisch beroepsgeheim en mogen alleen met jouw toestemming informatie delen.

Balans

Al voelt het soms wellicht anders, werk is vaak geen oorzaak van ziekte. Het hebben van een baan kan juist helpen bij het herstel. Werken geeft afleiding, zorgt voor beweging en zorgt ervoor dat je sociale contacten blijft houden. Zoek samen met je arts(en) naar een goede balans tussen werken en herstel.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ klinkt het gezegde. Aanpassingen in het werk en op je werkplek kunnen ervoor zorgen dat je sneller kunt terugkeren na ziekte. Kaart je problemen tijdig aan bij je leidinggevende.

Meer informatie

Deze tips zijn van de Nederlandse Patiëntenfederatie. Wil je nog meer tips, of lees je de tips graag op papier, kijk dan voor meer informatie op de website van Patiëntenfederatie Nederland.