Zorgen om beschikbaarheid en betaalbaarheid zorg

Mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Dat blijkt uit de eerste resultaten van ons landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl. We bekijken hoe het gaat met mensen in Nederland nu de zorg verandert.

Resultaten van het eerste half jaar laten zien dat deelnemers zich zorgen maken over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. En veel mensen beoordelen het contact met de gemeente en de zorgverzekeraar als onvoldoende. De vernieuwde website www.mijnkwaliteitvanleven.nl is sinds vandaag online en voor iedereen beschikbaar op internet.

De resultaten over het eerste half jaar ( november 2014 tot mei 2015) zijn gebaseerd op 7.500 deelnemers. Inmiddels hebben bijna 10.000 deelnemers de vragenlijst op internet ingevuld. Eén van de signalen die naar voren komt, is de uiteenlopende waardering die deelnemers geven aan het contact met de gemeente als zij hulp(middelen) of medische voorzieningen nodig hebben. Dat geldt ook voor het contact met de zorgverzekeraar.

Ook blijken een chronische ziekte of een beperking het dagelijks leven van mensen meer dan nodig negatief te beïnvloeden. Meer dan nodig, want er zouden genoeg voorzieningen voorhanden moeten zijn om aan te kunnen sluiten bij wat mensen nodig hebben.

De toekomst

Een groot deel van de deelnemers heeft weinig vertrouwen dat de zorg in de toekomst goed en betaalbaar blijft. ‘Mensen zijn bezorgd over de toekomst van de zorg in Nederland’, bevestigt Wilna Wind, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie NPCF. ‘Het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt, wat ons allemaal raakt. En dat komt ook naar voren uit de eerste resultaten. In tijden van verandering ontstaat onzekerheid. Het is belangrijk dat de landelijke en lokale overheid ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door heel concreet te kijken wat de - soms persoonlijke, soms algemene - knelpunten zijn en hoe die opgelost kunnen worden.’

Zo werkt Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en Ouderenkoepel CSO. Mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers kunnen zich aanmelden via www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Vervolgens ontvangen deelnemers twee keer per jaar een online vragenlijst. De vragen gaan over hoe mensen hun dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij hun omgeving en zorg waarderen. Door de vragenlijst in te vullen, dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

De kracht van Mijnkwaliteitvanleven.nl is niet alleen het grootschalige karakter. Deelnemers krijgen ook inzicht in hun eigen situatie. Vanaf medio juli ontvangen zij na het invullen van de vragenlijst het persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Dit geeft houvast op momenten dat het lastig kan zijn om te verwoorden waar het echt om draait. Zo zijn deelnemers goed voorbereid om in gesprek te gaan met hun familie, zorgverlener of de gemeente.

Elk verhaal telt

Wilna Wind benadrukt dat het essentieel is om van mensen zelf te horen hoe het met hen gaat: ‘Daarbij telt elk verhaal. Door alle verhalen te bundelen ontstaat een landelijk en lokaal beeld.’ Mijnkwaliteitvanleven.nl is het eerste initiatief met zo’n grootschalige aanpak. ‘Voor landelijke en lokale beleidsmakers en professionals is het nu de uitdaging om naar deze verhalen te luisteren en hierdoor mensen echt verder te helpen met dingen die er voor hen toe doen. Geef mensen de ruimte om hierover in gesprek te gaan, luister naar wat mensen nodig hebben om te kunnen genieten van het leven en onderzoek wat er nodig is om het contact te verbeteren. Alleen zo komen de veranderingen op gang die ook echt het verschil gaan maken’, aldus Wind.

Hoe meer verhalen, hoe sterker de boodschap. Help ook mee om te laten zien waar goede zorg om draait via www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten