Patiënten weinig positief over contact met gemeente

Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen. Het contact tussen inwoner en gemeente staat onder druk. De uitkomst van het contact wordt vaak negatief ervaren. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat vandaag is verschenen.

Het samenwerkingsverband van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waarvan Patiëntenfederatie Nederland initiatiefnemer is, vraagt gemeenten om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking. “We roepen de lokale partijen op om daar werk van te maken”, aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland. “Als mensen op meerdere levensgebieden problemen ondervinden, heeft dat grote gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Gemeenten kunnen daarin het verschil maken.”

Ruim 16.000 van de deelnemers met een chronische aandoening of beperking hebben contact gehad met de eigen gemeente tijdens hun zoektocht naar passende hulp of hulpmiddelen. Een derde (35%) van hen was hierover tevreden (zij gaven het contact een 7 of hoger). Twee van de drie mensen (65%) zijn minder positief, van wie ruim de helft van hen (34%) ronduit ontevreden (zij gaven het contact een 4 of lager).

In het contact met de gemeente gaat te weinig aandacht uit naar de belemmeringen die iemand in het dagelijks leven ervaart, of men de eventuele kosten wel kan opbrengen en wat belangrijk is voor de burger zelf.

Gemeenten op de hoogte

Mijnkwaliteitvanleven.nl zorgt ervoor dat de ervaringen van hulpvragers terechtkomen bij gemeenten. Zodra in een gemeente driehonderd deelnemers zijn, worden de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt in een gemeenterapportage. Begin 2018 waren er vijftig gemeenten die over zo’n rapportage beschikten. Gemeenten waar 150 burgers meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl ontvangen een factsheet met de belangrijkste resultaten. Dat geldt inmiddels voor zo’n zeventig gemeenten.

Toch is de vragenlijst naar de kwaliteit van leven nog niet in iedere gemeente ingeburgerd. Een deelnemer van Mijnkwaliteitvanleven.nl zegt: “Het zou fantastisch zijn als we deze vragenlijst konden vinden op iedere gemeentelijke website!”.

Hulpmiddelen

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 1 op de 5 mensen zeer ontevreden is over zijn hulpmiddelen. Zij geven hiervoor een 4 of lager. Dianda Veldman: “Dit is helaas een bekend beeld. Hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking essentieel om te kunnen functioneren en meedoen. Voor de mensen die het betreft is de maat vol. Vaak komt hun wereld letterlijk tot stilstand. Dat moet en kan anders. Wij hebben hierover verbeterpunten gestuurd naar de Tweede Kamer en die praat daar morgen over.” Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Per Saldo vragen al jaren aandacht voor de telkens weer terugkerende problemen met mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten