Passende hulp en hulpmiddelen niet voor iedereen bereikbaar

20 december 2016 - Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. Meest genoemde redenen? Zij hebben hier geen geld voor (41%) of komen er niet voor in aanmerking (37%).

Mijnkwaliteitvanleven.nl - fotografie Romi Tweebeeke

Dit blijkt uit een analyse van ons programma Mijnkwaliteitvanleven.nl. Ruim achttienduizend (d.d. augustus 2016) ouderen, mantelzorgers en mensen met een chronische aandoening of beperking namen deel aan het landelijke onderzoek dat tot 2019 loopt.

Uitkomsten zijn verzameld in de 3e beleidsrapportage, uitgekomen in december 2016.

Onvindbaar, onbereikbaar of onbetaalbaar

“Wij constateren dat er voor een groot deel van de mensen een veel te hoge drempel is om passende hulp of hulpmiddelen te vinden. Zorg en ondersteuning is voor hen onvindbaar, onbereikbaar, onbetaalbaar, niet beschikbaar of niet passend”, zegt directeur Dianda Veldman van initiatiefnemer Patiëntenfederatie Nederland.

Geldgebrek is een groot probleem binnen de ondervraagde groep mensen die aangeven dat zij geen passende ondersteuning hebben. Dit heeft een negatief effect op hun kwaliteit van leven. Mensen met een zorgvraag in combinatie met financiële problemen geven gemiddeld een 5 als rapportcijfer voor hun dagelijks leven (Nederland: 6,4).

Mensen met geldgebrek geven veel vaker aan zelf niet meer te weten hoe hun situatie beter kan. Hierdoor verliezen veel van deze mensen grip op hun leven. Ze zien geen oplossingen meer en kunnen niet het leven leiden dat ze zelf graag willen. Als dit op meerdere vlakken in het leven het geval is en de situatie uitzichtloos wordt, geven mensen hun kwaliteit van leven nog maar een 4.

Of zoals enkele deelnemers het zelf verwoorden:

  • “Omdat ik geen inkomen heb kan ik zaken niet betalen. Wat ik nodig heb is hulp bij het oplossen van mijn financiële problemen.”
  • “Het contact met de gemeente is moeizaam. Ik heb het gevoel dat ik niet gehoord word. Als ik een beter inkomen had zou ik alles zelf inkopen maar dat heb ik niet.”
  • “Ik raak de regie kwijt omdat ik afhankelijk ben van instanties die niet, te laat of niet adequaat reageren. Dat is best ernstig.”

Veldman: “Wij zien dat de bestaande ondersteuning voor een grote groep mensen niet toereikend is. Geldgebrek is niet de enige reden. Het gaat hier om de groep mensen die geen optimale hulp of hulpmiddelen hebben. Je hebt er niets aan als de hulp er misschien wel is, maar het jou niet lukt om het te regelen. Je eigenlijk iets anders nodig hebt of je het simpelweg niet kan betalen. Het is belangrijk dat de geboden hulp en ondersteuning aansluit bij wat mensen nodig hebben. Dit begint bij het gesprek met mensen over hun situatie, zorgvraag en eigen mogelijkheden. Als de oplossing onbetaalbaar, onbereikbaar of niet afdoende is voor mensen, dan moet het gesprek en de ondersteuning zich daarop richten.”

Fotografie: Romi Tweebeeke

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten