Ook mantelzorg heeft een prijs

3 december 2018 - Het merendeel van de mantelzorgers (78%) maakt kosten om voor een ander te zorgen. Bij bijna 1 op de 3 (29%) loopt dit op tot meer dan 100 euro per maand. Bij een derde heeft de mantelzorgtaak invloed (gehad) op betaald werk en loopbaan. Mantelzorgers die aangeven vaak geld te kort te komen, geven hun kwaliteit van leven gemiddeld een 5,1. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat vandaag verschijnt.

De overheid ziet graag dat we meer voor elkaar gaan zorgen, maar ook mantelzorg heeft een prijs. Daar moet meer aandacht voor zijn. Aangezien een groot deel van de mantelzorgers langere tijd voor één of meer personen zorgt, telt ook een klein maandelijks bedrag op tot flinke bedragen. Ook indirect doordat mantelzorg invloed heeft op de loopbaan van mantelzorgers. Zij gaan noodgedwongen minder werken of juist meer, of moeten soms hun baan opzeggen. Door het bieden van mantelzorg kunnen kosten zich opstapelen en dat zijn vaak onzichtbare kosten.

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich zorgen over de stapeling van zorgkosten en schreef hierover vorige maand nog een brief aan de Tweede Kamer. Stapeling van kosten is iets wat niet alleen mensen met een chronische ziekte of aandoening raakt, maar ook mantelzorgers worden hier dus mee geconfronteerd, blijkt uit het onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Cliëntondersteuning
Een andere opmerkelijke uitkomst is dat 60% van de deelnemers die hun zelfstandig zorg en/of ondersteuning regelen met een persoonsgebonden budget (PGB), aangeeft dat het zorgkantoor of de gemeente hen niet actief heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is iets waar alle mensen die zorg nodig hebben, recht op hebben. Deze uitkomst bevestigt het beeld uit een eerdere meldactie (2016) waaruit al bleek dat de cliëntondersteuner onvoldoende bekend is bij de beoogde doelgroep. “Zorgkantoren en gemeenten moeten de informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning verbeteren. Ook is verbetering noodzakelijk met betrekking tot het persoonlijk plan/familiegroepsplan. Zowel wat betreft het informeren over de mogelijkheden als het bieden van ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan/familiegroepsplan”, aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Ouderen en digitale zorg
Een derde uitkomst gaat over ouderen en digitale zorg. Mensen van 65 jaar en ouder maken volop gebruik van internet om zorgzaken te regelen. 61% vindt digitale zorg prima zolang er voldoende keuzemogelijkheden blijven om het op een andere manier te regelen. Een kwart vindt het regelen van zorgzaken via internet erg onpersoonlijk en mist het persoonlijk contact. 39% van de mensen boven de 65 jaar maakt gebruik van de mogelijkheid om online een herhaalrecept aanvragen.

Gemeenten op de hoogte
Mijnkwaliteitvanleven.nl zorgt ervoor dat de ervaringen van hulpvragers terechtkomen bij gemeenten. Zodra in een gemeente 250 deelnemers zijn, worden de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt in een gemeenterapportage. November 2018 waren er 66 gemeenten die over zo’n rapportage beschikten. Gemeenten waar 100 inwoners meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl ontvangen een factsheet met de belangrijkste resultaten. In 2018 is aan circa 100 gemeenten een factsheet aangeboden. Alle uitkomsten zijn ook te vinden op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl 

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten