Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt gemeenten

22 november 2018 - Kunnen inwoners gaan en staan waar zij willen, hun huis op orde houden, werken, rondkomen van hun inkomen? Hebben zij passende hulp en/of hulpmiddelen (nodig)? Hoe is het contact met de gemeente? Wat gaat goed en wat kan beter? Maar liefst 66 gemeenten kregen antwoord op deze – en nog veel meer – vragen. Zij ontvingen deze maand een gemeenterapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Zo helpt Mijnkwaliteitvanleven.nl wethouders en beleidsambtenaren om de zorg en ondersteuning in hun gemeente te optimaliseren. Naast cijfers en uitkomsten is de rapportage gevuld met (anoniem verwerkte) ervaringen van deelnemers. Ervaringen van inwoners kunnen zowel opbouwend en positief, als kritisch zijn. Maar bovenal is het een persoonlijke aanvulling op de uitkomsten wat extra inzicht geeft in de lokale situatie.

  • “Ik heb goed contact met mijn Wmo-consulent en een goede samenwerking met de adviseur van de leverancier waardoor eigenlijk alles mogelijk te maken is.”
  • “De wachttijden binnen de ggz zijn onaanvaardbaar lang (inmiddels al 21 weken aan het wachten op intake). Het protocol is leidend bij zowel ggz als gemeente.”
  • “Het is soms onduidelijk voor welke hulp of hulpmiddel je waar moet zijn. De ene keer via je zorgverzekering, andere keer via huisarts, Wmo, UWV of zelf regelen.”
  • “Huishoudelijke hulp zou de volle belasting voor mijn man verminderen en ons de kans geven weer een echtpaar te zijn in plaats van patiënt en verzorger.”
  • “Ik ben mantelzorger voor mijn echtgenote. Doordat zij een traplift, rollator en rolstoelheeft, heb ik meer ruimte om andere dingen te doen.”

Geen hulp: onvoldoende

De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen aan dat mensen die op meer vlakken in hun dagelijks leven geen passende hulp en/of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van leven. De standaardoplossingen zijn duidelijk niet voldoende. Door beter zicht te krijgen op de situatie van inwoners en wat zij nodig hebben, kunnen gemeenten hun dienstverlening verbeteren.

Uitkomsten

Bijna 55.000 mensen in Nederland doen mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in). Deelnemers zijn mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers. Iedere gemeente met meer dan 250 deelnemers ontvangt jaarlijks een eigen rapportage. Gemeenten met meer dan 100 deelnemers ontvangen een factsheet (een weergave van de uitkomsten op 1 pagina). Alle gemeenten kunnen hun gegevens inzien via www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uitkomsten.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten