Meer ouderen missen goede gesprekspartner

7 december 2017 - De kwaliteit van leven van mensen die hulp of ondersteuning krijgen via de gemeente is tussen 2015 en 2016 niet slechter geworden. Maar de groep mensen die emotioneel eenzaam is neemt wel toe. Deze mensen, ruim 1 op de 5, hebben geen vertrouwenspersoon bij wie ze terechtkunnen met vragen of voor een goed gesprek. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in hun rapportage sociaal domein 2016.

Verder kregen in 2016 minder mensen dan in 2015 hulp van een beroepskracht. Terwijl ze wel hulp of ondersteuning nodig hadden. Gemeenten gaan ervan uit dat mensen deze hulp regelen via hun eigen netwerk of met buren. Maar het is onduidelijk of dit ook echt gebeurt.

Hulp en ondersteuning

Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland zegt dat mensen altijd de hulp en ondersteuning moeten kunnen krijgen die ze nodig hebben: “Je kunt als gemeente niet denken dat mensen dat wel zelf regelen. Sommigen schamen zich als ze hulp vragen aan familie of bekenden.”

Ze wijst erop dat de Patiëntenfederatie een heel handige manier heeft voor gemeenten om te zien wat hun inwoners willen: “Kijk naar ons programma Mijnkwaliteitvanleven.nl. Door het invullen van de vragenlijst geven inwoners zelf aan welke zorg en ondersteuning ze nodig hebben en op welk terrein. Steeds meer mensen maken hiervan inmiddels gebruik om zichzelf goed op een gesprek met de gemeente voor te bereiden. Wij laten zien hoe een gemeente eenvoudig kan inspelen op de behoefte die mensen hebben aan ondersteuning.”

Grootste landelijke onderzoek

Meer dan 47.000 mensen in Nederland maken inmiddels gebruik van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Daarmee is dit het grootste landelijke onderzoek in Nederland gericht op de invloed van zorg op de kwaliteit van leven van mensen. Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl hebben vrijwel alle gemeenten een eigen pagina waarop de uitkomsten dagelijks bijgewerkt worden. Bij minimaal 300 deelnemers wordt jaarlijks een gemeenterapport opgesteld. Er zijn inmiddels 50 gemeenterapporten beschikbaar “Als je als gemeente actief meedoet aan Mijnkwaliteitvanleven.nl laat je je inwoners nooit in de kou staan.”

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten