Handig: jouw persoonlijk overzicht

Binnenkort een gesprek met je familie, zorgverlener, de wijkverpleegkundige of komt het keukentafelgesprek eraan? Met Mijnkwaliteitvanleven.nl bereid je je goed voor op dit gesprek. Na het invullen van de online vragenlijst ontvang je je persoonlijk overzicht.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers. Het is een landelijke initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en Ouderenkoepel CSO.

Zo werkt Mijnkwaliteitvanleven.nl

Door twee keer per jaar de online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, breng je in beeld wat goede zorg voor jou is. De vragen gaan over jouw persoonlijke situatie, jouw mogelijkheden en beperkingen. Hoe je je gezondheid ervaart en hoe je de zorg en leefomgeving waardeert. Zo nodig kun je iemand vragen jou te helpen bij het invullen van de basisvragenlijst.
Als er een periode weinig is veranderd, kun je de korte vragenlijst invullen. Dit bespaart je tijd en moeite. Als er veel is veranderd in jouw leven, kun je de volledige vragenlijst invullen. Zo breng je in beeld hoe jouw situatie op dat moment is en op welke levensgebieden de veranderingen invloed hebben.

Waarvoor gebruik je het persoonlijk overzicht?

Na het invullen van de vragenlijst ontvang je per e-mail jouw persoonlijk overzicht. Hierin staat informatie die voor jou belangrijk is. Het overzicht geeft houvast op momenten dat het niet altijd eenvoudig is om te verwoorden waar het echt om draait. Zo ben je goed voorbereid om in gesprek te gaan met je familie, zorgverlener of de gemeente. Je ontvangt het Persoonlijk overzicht na het invullen van de vragenlijst.

Bekijk een voorbeeld van:

Grootschalig onderzoek

Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, doe je ook mee een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Door mee te doen, draag je bij aan het verbeteren van de zorg. Jouw verhaal telt.

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten