Handig: uw Persoonlijk overzicht

Binnenkort een gesprek met uw familie, zorgverlener, de wijkverpleegkundige of komt het keukentafelgesprek eraan? Met Mijnkwaliteitvanleven.nl bereidt u zich goed voor op dit gesprek. Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt u uw Persoonlijk overzicht.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en hun mantelzorgers. Het is een landelijke initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en Ouderenkoepel CSO.

Zo werkt Mijnkwaliteitvanleven.nl

Door twee keer per jaar de online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, brengt u in beeld wat goede zorg voor u is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert. Zo nodig kunt u iemand vragen u te helpen bij het invullen van de basisvragenlijst.
Als er een periode weinig is veranderd, kunt u de korte vragenlijst invullen. Dit bespaart u tijd en moeite. Als er veel is veranderd in uw leven, kunt u de volledige vragenlijst invullen. Zo brengt u in beeld hoe uw situatie op dat moment is en op welke levensgebieden de veranderingen invloed hebben.

Waarvoor gebruikt u het Persoonlijk overzicht?

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u per e-mail uw Persoonlijk overzicht. Hierin staat informatie die voor u belangrijk is. Het overzicht geeft houvast op momenten dat het niet altijd eenvoudig is om te verwoorden waar het echt om draait. Zo bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente. U ontvangt het Persoonlijk overzicht na het invullen van de vragenlijst.

Bekijk een voorbeeld van:

Grootschalig onderzoek

Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, doet u ook mee een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Door mee te doen, draagt u bij aan het verbeteren van de zorg. Uw verhaal telt.

  • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
  • Aanmelden
  • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
  • Incident melden

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten