Ik zou tegen iedereen zeggen: doe het gelijk. Het geeft een beeld van je situatie en van de ontwikkelingen daarin. Dit kun je goed gebruiken bij bijvoorbeeld keukentafelgesprekken of adviesgroepen om helder te krijgen waar de knelpunten liggen. Ik ben gestart met de gehele basis vragenlijst, later heb ik ook wel eens de verkorte versie gebruikt, maar de hele vragenlijst geeft een completer beeld.

Uitkomst

Een jaar geleden was ik uit de running vanwege een knieoperatie en een legionellabesmetting. Ik vroeg me af of je dit terug zag op mijn Persoonlijk overzicht. Ik heb een grafiek gemaakt aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst. Daarbij is nauwelijks verschil zichtbaar. Op het gebied van gezondheid, woonomgeving en zorg was mijn score 0,5 punten gedaald. Nu was ik de jaren er voor al beperkt door mijn knie, dus dat was ook van invloed, bedacht ik me.

Na de operatie was de beoordeling van mijn woonomgeving laag. Namelijk onder de 6. Toen dacht ik: moet ik hier iets aan doen? Dit kan natuurlijk ook de emotie van het moment zijn. Het Persoonlijk overzicht geeft wel netjes aan hoe het was het afgelopen jaar. Doordat ik de lijst trouwhartig ieder half jaar invul, krijg ik een redelijk goed beeld.

Resultaten

Noem het beroepsdeformatie: ik kijk ook naar de structuur van de vragenlijst. Mijn interesse hierin hangt samen met mijn voormalig werk als orthopedagoog. Een aantal jaren heb ik doorgebracht op een onderzoeks- en kenniscentrum. Daar was ik betrokken bij onderzoek. Ik weet hoe moeilijk het is om een vragenlijst op te stellen. Bij kinderen die ik onderzocht zei ik altijd: het eerste wat in je opkomt is goed. Dan krijg je het beste beeld. Dat doe ik nu ook zelf bij het invullen van deze vragenlijst.
 
De landelijke resultaten gebruik ik als informatie voor ouderenbonden waarbij ik betrokken ben. Bij vergaderingen heb je altijd wel een paar klagers of mopperaars. Dat verkleurt de realiteit. Dan vind ik het leuk om te kijken hoeveel mensen de lijst ingevuld hebben en hoe veel op provinciaal niveau. Ik lees ook de jaarverslagen op de site. Dit zijn informatieve boekwerkjes.

Vrijwilliger

Op dit moment ben ik vrijwilliger bij Mijnkwaliteitvanleven.nl en help mensen die niet met de computer overweg kunnen. Het is wel jammer dat mensen weinig vragen of ik wil helpen. Dit is bij de groep senioren niet vanzelfsprekend. Het is een soort gereserveerdheid, terwijl het voor henzelf toch van belang kan zijn. Wat ik andere mensen zou adviseren? Ik zou zeggen: doen!

Fotografie: Fleur Kooiman