“Wij denken dat veel organisaties gebruik kunnen maken van de vragenlijst. Vanuit eigen ervaring is hij zeker aan te raden in een thuiszorgsituatie. Het is belangrijk om je eigen normen en waarden te toetsen en dan uit te gaan van de desbetreffende cliënt. Neem de tijd en de rust voor het gesprek. Dan kom je tot echte antwoorden.”

Praktijkvoordeel 1

Bij het bieden van persoonsgerichte zorg is het belangrijk om de ervaringen van de cliënt als vertrekpunt te nemen. Dit klinkt makkelijk en vanzelfsprekend, echter de praktijk laat zien dat het niet altijd meevalt. De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl nodigt uit om met mensen in gesprek te gaan; Wat vinden zij belangrijk? Wat gaat goed? Wat kan beter?

“De vragenlijst is voor mij een prettige gesprekshulp om naar de ervaringen van mensen te vragen. De vragenlijst geeft houvast en biedt een opbouw in het verhaal. Door de vragen uit de vragenlijst komt er meer naar voren dan wanneer je zomaar uit de losse pols vragen stelt.“

Praktijkvoordeel 2

Zorgverleners kijken soms anders tegen de situatie van de cliënt aan dan de cliënt zelf. Vanuit het beroepsmatig kader letten medewerkers deels op andere dingen en hechten belang aan andere zaken.

"Men heeft mij een scootmobiel aangeboden. Maar met diabetes leek het me beter om te blijven lopen aangezien sporten niet gaat."

“De patiënt telt niet maar het werk wel, de patiënt is bijzaak. Maar dat willen ze niet geloven. Ze zeggen dat het wel meevalt.”

Praktijkvoordeel 3

Ook voor de cliënt of de naasten blijkt het vaak lastig om goed onder woorden te brengen waar voor hen goede zorg om draait. De vragenlijst maakt het makkelijker om bespreekbaar te maken wat voor iemand belangrijk is en inzicht te krijgen hoe bepaalde dingen met elkaar samenhangen.

“Ik kan niet met verandering omgaan en dat is lastig want ze veranderen hier nog weleens wat. De hulpen worden vaak vervangen door uitzendkrachten. Die weten dan niks en vragen van alles aan me. Daar kan ik totaal niet tegen. Ik word er hypernerveus van. Als het een tijdje stabiel is, qua zorg dan gaat het ook met mij beter. Als ze veel wisselen dan word ik beroerd en misselijk.”

“Ik wil dat ze meer tijd nemen bij de ADL. Het gaat nu te snel, maar wat doe je er aan. Ik ben nu te onzeker met de rollator, als dat beter gaat kan ik meer zelf en beter voor mezelf zorgen.”

Praktijkvoordeel 4

Door het bundelen van anonieme uitkomsten kunnen deze benut worden in een leerproces op alle niveaus: in relatie tot de individuele cliënt, binnen een groep van cliënten en

betrokkenen, op de afdeling en binnen de locatie, de keten en in uitwisseling van (leer)ervaringen met collega’s.

“Onze ervaring is dat het een goede manier van vragen is aan de hand van de vragenlijst en dat je heel wat uit Mijnkwaliteitvanleven.nl kunt halen als je goed informeert en het goed kunt weg zetten. Altijd doen! Het heeft ons beter inzicht gebracht in onze cliënt en dat levert een betere kwaliteit van zorg op.”

Lees meer/download