“Eerst hebben de medewerkers en familieleden met de observatievragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl de situatie van bewoners in beeld gebracht: Wat gaat goed? Wat kan beter? Dit leidde tot een rapport met gebundelde, anonieme uitkomsten. Vervolgens is er een verbeterplan opgesteld. Als onderdeel van dit plan is met de reflectiekaarten van Mijnkwaliteitvanleven.nl een intervisiebijeenkomst gehouden. We hebben deze gericht op een situatie van een bewoner waar het team niet direct een passende oplossing voor ogen had.

Aan de slag met de reflectiekaarten

De medewerkers werden enthousiast toen ze aan de slag gingen met de reflectiekaarten. De reflectiekaarten ondersteunen de medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan en blijven. De kaarten dragen bij om situaties uit de praktijk boven tafel te krijgen. Het leidt tot veel bewustwording: medewerkers beseften dat het goed is om met elkaar in gesprek te gaan en te horen hoe een collega kijkt naar een cliënt.

Praktische handvatten

Medewerkers hebben praktische handvatten nodig, om in gesprek te gaan en te blijven. Met de reflectiekaarten lukt het om alle medewerkers in een team mee te krijgen in het gesprek. Het geeft ook meer structuur, waardoor de kernvragen die belangrijk zijn bij persoonsgerichte zorg aan bod komen. De meesten medewerkers zijn visueel ingesteld en daardoor helpen deze reflectiekaarten goed. Ze maken het minder formeel en beladen om te zeggen wat je denkt.

Ken je cliënt

De reflectiekaarten zijn in mijn ogen ondersteunend om te komen tot “ken je cliënt’, leer je cliënten kennen als individu en in groepsverband. Dit draagt bij aan onze wens om echt persoonsgerichte verpleeghuiszorg te bieden. Teams worden zich hierdoor ook meer bewust van het belang van persoonsgerichte zorg. De reflectiekaarten helpen een team na te denken over welke rollen er nodig zijn binnen een team om juist DIE zorg te geven die de cliënt nodig heeft.

Tip voor andere organisaties in de verpleeghuiszorg

Wij zijn ons als organisatie tijdens het werken met de vragenlijst en de reflectiekaarten van Mijnkwaliteitvanleven.nl zelf ook weer meer bewust geworden: start vooral bij de kleine dingen. Denk niet te groot, maar juist klein. Richt je ook niet op voorhand op het groepsverband, maar kijk juist eerst naar de cliënt als individu. Als je dan daarna alle informatie bij elkaar neemt, kun je gaan kijken welke invloed dit heeft op het groepsbelang.”