De vragenlijst kan door mensen zelf ingevuld worden maar kan ook ingezet worden als gesprekshulp. In gesprek raken aan de hand van de vragen uit de vragenlijst is een praktische mogelijkheid om iets voor de ander te kunnen betekenen. Als luisterend oor of om te helpen in de zoektocht naar oplossingen.

Hoe gaat het met u?

Met behulp van de vragenlijst komt het gesprek al snel op de ervaren kwaliteit van leven. Het zijn persoonlijke vragen over onderwerpen als:
• Hoe vaak geniet u van het leven?
• Hoe (on)tevreden bent u met de eigen leefsituatie?
• Wat maakt dat u het leven als zinvol ervaart?
• Hoe voelt u zich lichamelijk en mentaal?
• Lukt het om met verandering en tegenslag om te gaan?
Door te luisteren naar deze ervaringen komt in beeld hoe iemand het dagelijks leven ervaart en wat voor iemand belangrijk is.

Het lijkt soms confronterend om deze vragen zo rechtstreeks aan iemand te stellen. De ervaring leert dat mensen graag over hun eigen situatie praten en zelf minder moeite hebben om de vragen te beantwoorden op een manier die bij hen past.

Leeft u zoals u wilt?

Hoe zien mensen hun eigen mogelijkheden om sociale contacten en relaties te onderhouden? Gaat het goed zoals het is? Denken zij dat het beter kan, waar denken zij aan? Of gaat het niet goed maar zien zij er zelf geen oplossing voor? Kunnen mensen de (sociale) activiteiten ondernemen die ze willen doen? Soms hebben mensen er het geld niet voor. Anderen komen de deur niet uit omdat zij niet kunnen gaan of staan waar zij willen. Weer anderen hebben er geen tijd voor door de mantelzorgtaak die zij vervullen voor iemand uit hun eigen omgeving.

Met de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen mensen hun situatie in beeld aan de hand van 9 levensgebieden. Mensen geven per levensgebied aan hoe zij hun eigen situatie ervaren. Belemmeringen op het ene levensgebied kunnen van grote invloed zijn op andere gebieden. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Zoeken naar oplossingen

Als mensen in de vragenlijst aangeven dat zij zich belemmerd voelen in het dagelijks leven, volgt de vraag waarom zij niet over beter passende hulp of hulpmiddelen beschikken. Sommige mensen komen niet voor bepaalde hulp of hulpmiddelen in aanmerking, hebben er het geld niet voor of weten niet hoe zij dit moeten organiseren. Anderen hebben het nog niet geprobeerd te regelen of verwachten niet dat het echt verschil kan maken. Ook kan aan de orde komen dat men zich eenzaam voelt of weinig steun van mensen uit de eigen omgeving ervaart.

De uitkomsten van dit onderdeel van de vragenlijst geven houvast om te bespreken of en welke vorm van ondersteuning nodig en gewenst is.

Aan de hand van rapportcijfers spreken mensen tot slot hun waardering uit over hun eigen situatie. Daarbij komt de buurt, hulp van mensen uit eigen omgeving, aanwezige hulp en/of hulpmiddelen, contact met instanties en het vertrouwen in de eigen toekomst ook aan de orde. Deze vragen bieden diverse aanknopingspunten om breed met mensen in gesprek te gaan over hun ervaringen en verwachtingen. En daardoor ook hun ervaren gevoel van eenzaamheid aan te pakken.

Wat maakt voor u het verschil?

Als er besloten wordt om bepaalde hulp of hulpmiddelen te regelen, komt er een moment waarop besproken wordt of deze inzet iets heeft opgeleverd. De vragenlijst kan na een bepaalde periode daarvoor opnieuw als gesprekshulp ingezet worden. Welk verschil merken mensen in het dagelijks leven en qua ervaren gezondheid? Op welk gebied van hun dagelijks leven ervaren zij minder ongemak of zijn er nieuwe belemmeringen ontstaan? Is het gelukt om de gevoelens van eenzaamheid te verminderen? Mensen ontwikkelen door herhaald gebruik van de vragenlijst hun eigen normen en vergelijkingsmateriaal. De vragen geven inzicht op welke onderdelen de ingezette hulp of hulpmiddelen effectief zijn geweest voor deze persoon.