Observatiemethode in de V&V sector: twee perspectieven in beeld

In de sector verpleging en verzorging doen diverse zorgaanbieders op dit moment eerste praktijkervaringen op met deze methode. De medewerker die met de familie of andere naastbetrokkenen het gesprek voert over passende zorgafspraken, brengt met de vragenlijst de eigen observaties in beeld. Vervolgens wordt een naastbetrokken familielid of goede bekende gevraagd de eigen observaties ook in beeld te brengen, onafhankelijk van het oordeel van de medewerker.

Observatievragenlijst: in gesprek over kwaliteit van leven en zorg

De observatievragenlijst is gebaseerd op de korte vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Zorgaanbieders maken gebruik van de observatiemethode van Mijnkwaliteitvanleven.nl om met mantelzorgers in gesprek te gaan over hun observaties en passende zorg en ondersteuning. Beiden ontvangen hun observaties in een observatie-overzicht. Daarmee kunnen zij in gesprek over hun beeldvorming en ervaringen, kijkende naar de dagelijkse situatie van de persoon die de situatie zelf niet meer kan verwoorden. Wat gaat goed? Wat kan beter?

Informatie voor wettelijk vertegenwoordigers

Voor de wettelijk vertegenwoordiger en/of contactpersoon is een folder beschikbaar die hen via de zorgaanbieder aangereikt wordt zodra zij aan de slag gaan met de observatiemethode. Lees meer (PDF).

Ook aan de slag met de observatiemethode? Stuur een email naar redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl