Dankbaar voor de financiële hulp werk ik me vaak door stapels formulieren heen. Allemaal onder het mom van ‘leuker kunnen we uw situatie niet maken, wel makkelijker’.

Naschoolse opvang

Als eerste werd er via veel papierwerk samen met MEE ZIN (zorg in natura) aangevraagd voor speciale naschoolse opvang, zodat het gezin tijdelijk wat ontlast werd. Leuker konden ze het niet maken, wel makkelijker.

Pubertijd

De pubertijd maakte alles een stuk ingewikkelder en mijn dochter kwam steeds vaker thuis te zitten in plaats van op de speciale middelbare school. Maar ik moest ook werken.

Pgb

Gelukkig waren er mensen die thuis konden begeleiden via pgb (persoons gebonden budget). Dat betekende dat de ZIN moest worden omgezet in pgb. Weer formulieren invullen en de hulptroepen werden ingezet. Leuker konden ze het niet maken, wel makkelijker.

Begeleid wonen

Op 17-jarige leeftijd kwam het moment dat mijn dochter en ik beseften dat ik geen 24- uursbegeleiding 7 dagen per week kon bieden, ondanks pgb ondersteuners.

We hadden al eerder gesprekken gehad over begeleid wonen. En zo ging mijn dochter, toch eerder dan gedacht, uit huis. Met pijn in het hart bracht ik haar weg, wetende dat dit wel het beste was voor ons beiden.

ZZP

De zorgorganisatie vroeg met spoed een ZZP (zorgzwaarte pakket) aan waardoor er een groot woonbudget in ZIN kwam. Ik hoefde alleen te tekenen. Leuker konden ze het niet maken, wel makkelijker.

Woonplek met 24-uurszorg

Helaas bleek al gauw dat dit niet de juiste woonplek was. Na twee jaar bikkelen van mijn dochter en mezelf vonden we een geschiktere woonplek met 24-uurszorg. De ZIN werd weer omgezet in pgb.

Contract niet goedgekeurd

Maar het contract met de zorgverlener werd niet goedgekeurd door het zorgkantoor. Na vele telefoontjes en aanpassingen was het pas een paar maanden later rond. Het contract ging door naar de SVB, maar deze bleek andere criteria te hebben.

Toen ik na wéér de nodige aanpassingen aan een medewerker van het zorgkantoor opperde dat het handiger zou zijn als het zorgkantoor álle criteria van hen én SVB zou keuren, sprak de man: “Nee mevrouw, dan gaan we werk doen dat wij niet hoeven te doen”.

Leuker kunnen ze het niet maken … en blijkbaar ook niet makkelijker! Maar hopen mag …