“Wij zijn ons als organisatie tijdens het werken met de vragenlijst en de reflectiekaarten van Mijnkwaliteitvanleven.nl zelf ook weer meer bewust geworden: start vooral bij de kleine dingen. Denk niet te groot, maar juist klein.”

Ervaringen van de cliënt/zorgvrager als vertrekpunt

Om maatwerk en persoonsgerichte zorg of ondersteuning mogelijk te maken, is het essentieel om op alle niveaus van de organisatie de cliënt/zorgvrager consequent als vertrekpunt te nemen. Zowel bij de aansturing en uitvoering van het dagelijks werk, als ook bij de inzet van beschikbare hulpbronnen en bij het verstrekken en verzamelen van informatie.

Praktijkvoordeel 1

Het gebruik van de vragenlijst levert de organisatie sturingsinformatie op (micro-, meso- en macroniveau). Het ondersteunt leiderschap gericht op uitkomsten van zorg en ondersteuning. 

“We werken met één zorgleefplan waarin de uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl geïntegreerd worden met de andere informatie die we hebben. De grenzen vervagen tussen de disciplines. Medewerkers zijn samen bezig het beste voor bewoners te creëren.”

Praktijkvoordeel 2

Consequent uitgaan van de persoonlijke situatie en ervaringen van de cliënt geeft houvast in het dagelijks werk.

‘We zien door deze gesprekken dat cliënten heel goed in staat zijn zelf aan te geven wat zij belangrijk vinden. We hebben soms de neiging dit te snel voor hen te bepalen omdat zij zorgafhankelijk zijn.’

Praktijkvoordeel 3

Ervaren belemmeringen en verwachtingen over passende zorg en ondersteuning komen in beeld. Hierdoor kunnen beschikbare hulpbronnen effectiever worden ingezet.

“Door de gesprekken zijn we in overleg gegaan met enkele jongere bewoners, op dit moment zijn dit toevallig allemaal mannen. Zij wilden een ‘mannencafe’. Nu komen ze regelmatig bij elkaar”

Praktijkvoordeel 4

Mijnkwaliteitvanleven.nl als kwaliteitsinstrument inzetten geeft inzicht in de bijdrage van de organisatie aan ervaren kwaliteit van leven van de cliënten. Met daarbij praktische handvatten om de kwaliteit van zorg samen te verbeteren.

“Vooral de vragen: “Wat gaat goed? Wat kan beter?” maken dat je bewust gaat nadenken over mogelijkheden. Wat goed gaat, dat gaat toch wel goed. Dat is fijn, maar de belangrijkste vraag is hoe het beter kan. Die vraag verdient vaker onze aandacht.”

Lees meer / download