Regie voeren over eigen leven en gezondheid is niet altijd vanzelfsprekend. Zeker als er zorg en ondersteuning nodig is om te kunnen leven zoals iemand wil. Een belangrijke reden voor de transitie in de zorg, waaronder de decentralisatie van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet, was om zorg en ondersteuning dichter bij de mensen zelf te organiseren. Zodat er - zeker voor mensen met vragen op meerdere levensgebieden - beter passende oplossingen gevonden zouden worden. Voor veel mensen blijkt de weg naar passende zorg en ondersteuning niet zo eenvoudig.

“Ik ben 98 en woon thuis in mijn eentje terwijl de hulp de afgelopen twee jaar drastisch is beperkt. Mijn hele familie is overleden. Het verzorgingshuis is gesloten en daarbij is ook de hulp weg. Voor mijn zoon en dochter van rond de zeventig wordt het ook allemaal te zwaar.”

Praktijkvoordeel 1

De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt mensen hun persoonlijke situatie in beeld te brengen.

“Door het invullen van de vragenlijst werd ik meer bewust van mijn situatie. Om deze reden alleen al zou ik iedereen die te maken heeft met zorg aanraden de vragenlijst in te vullen en het persoonlijk overzicht dat je na het invullen krijgt, te gebruiken.”

Praktijkvoordeel 2

Mensen kunnen de vragenlijst zelf invullen, met iemand uit de eigen omgeving of in gesprek met een onafhankelijk cliëntondersteuner.

“Mensen vinden het echt fijn om te praten over hun kwaliteit van leven. Deelnemers waren enthousiast over de vragen. Dat er diepgang zit in deze vragenlijst werd gewaardeerd. Het zijn goede vragen en je kunt natuurlijk ook doorvragen.”

Praktijkvoordeel 3

Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt als praktische werkvorm verschillende mogelijkheden voor cliëntondersteuning.

“Na het invullen van de vragenlijst worden mensen zich vaak bewust van wat het mantelzorgen voor hen persoonlijk betekent. Dat geeft de mogelijkheid om hierop in te spelen en eventueel mee te denken over oplossingen.”

Praktijkvoordeel 4

De vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen gebruikt worden om een persoonlijk plan of familiegroepsplan op te stellen.

“Het beantwoorden van de vragen geeft mij een duidelijk beeld hoe mijn situatie is en helpt me bij het formuleren van de zorgvraag in mijn zorgplan voor mijn persoonsgebonden budget (pgb)”

Lees meer/download: