“Ik sta versteld van wat cliënten allemaal vertellen, zowel hele leuke dingen maar ook aangrijpende dingen. De behoefte om te vertellen is groter dan ik voor ogen had.”

“Mensen vinden het echt fijn om te praten over hun kwaliteit van leven. Deelnemers waren enthousiast over de vragen. Dat er diepgang zit in deze vragenlijst werd gewaardeerd. Het zijn goede vragen en je kunt natuurlijk ook doorvragen.”

"We zien door deze gesprekken dat cliënten heel goed in staat zijn zelf aan te geven wat zij belangrijk vinden. We hebben soms de neiging dit te snel voor hen te bepalen omdat zij zorgafhankelijk zijn."

“Het zorgt ervoor dat de cliënten meer vertellen en het ook erg waarderen dat je bepaalde vragen stelt. Ze vinden het erg leuk om over hun leven te praten. De meesten kunnen duidelijk vertellen over de verschillen tussen hoe hun leven vroeger was, in hun jeugd en hun werkzame leven, en hoe dat nu is, nu zij oud en afhankelijk zijn.”

Praktijkvoordeel 1

Het werken met de vragenlijst nodigt uit om aan de slag te gaan met vaardigheden als contact leggen, observeren, communiceren, luisteren en omgaan met feedback.

 “Ik heb moeten leren hoe ik mensen het beste kon uitnodigen. Dat anonimiteit hierin erg belangrijk is, dat het vrijwillig is en dat er geen druk op ligt. Het werkte het beste om mensen te vragen naar hun leven, omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in hoe het met ze gaat.”

Praktijkvoordeel 2

Het bieden van hulp bij invullen vraagt tevens om bewust omgaan met privacy en persoonsgegevens.

 “Voor mij persoonlijk was het af en toe wel wat ongemakkelijk want ik vond een aantal vragen best privé, zoals de vraag over de financiële situatie. Maar mensen vertellen het wel, zijn daar open over en vinden het fijn om ook die onderwerpen te bespreken.”

Praktijkvoordeel 3

Degene die hulp bij invullen biedt, leert ondersteuning te bieden zonder de regie uit handen te nemen.

“Het is bijzonder om te horen hoe mensen graag de regie over hun leven in handen houden. Ze kijken naar mogelijkheden om die regie te versterken en willen zaken zelf regelen. Zo herinner ik mij een deelnemer die mogelijkheden zag om mobieler te worden met behulp van een loopfiets. Ons gesprek zette haar in beweging om die loopfiets te gaan regelen, met hulp van iemand in haar netwerk.”

Praktijkvoordeel 4

Hulp bieden bij het invullen van de vragenlijst vraagt om letterlijk citeren van ervaringen van mensen zonder deze ervaringen te interpreteren.

 “Bij het bieden van hulp bij invullen wil je de woorden van de mensen die je helpt letterlijk gebruiken. Dat dwingt het je om heel goed te luisteren, samen te vatten wat je ervan hebt opgepikt en iedere keer te checken of dat ook is wat iemand bedoelt.”

Praktijkvoordeel 5

Ook andere vaardigheden op het vlak van persoonlijke en beroepsmatige betrokkenheid worden uitgedaagd.

“Vooral de vragen: “Wat gaat goed? Wat kan beter?” maken dat je bewust gaat nadenken over mogelijkheden. Wat goed gaat, dat gaat toch wel goed. Dat is fijn, maar de belangrijkste vraag is hoe het beter kan. Die vraag verdient vaker onze aandacht.”

“Ik heb ook mantelzorgers gesproken voor deelname aan Mijnkwaliteitvanleven.nl. Wat me het meeste opviel was het gebrek aan aandacht voor de mantelzorger. Alles draait om de patiënt. Bijna altijd vragen mensen direct hoe het is met de patiënt of partner.”

Lees meer /download