Omdat ik blijvende beperkingen heb, maar geestelijk wel een goede kwaliteit ervaar, heft dat elkaar een beetje op en kwam ik op die magere voldoende uit. Ik heb woonbegeleiding, hulp bij het huishouden en dagbesteding creatief bij GGz.

De gevarieerde, laagdrempelige vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl is een goede manier om veel mensen te bereiken. Ik vind het heel goed dat ik zoveel ruimte krijg om mijn antwoorde aan te vullen.

Alles wat ik invul, krijg ik ook terug in een duidelijk persoonlijk overzicht. Welke ik heb gebruikt in gesprekken met naasten en mijn begeleiding. Daarnaast is het heel goed te gebruiken als uitgangspunt voor gesprekken met het Wmo-loket voor een keukentafelgesprek. Helaas had ik dit niet toen ik in gesprek ging. Ik zou het zeker gebruikt hebben!

Op de website kun je ook de verhalen van andere mensen lezen en dan besef ik dat ik niet de enige ben.

Verandering van zorgaanbieder

Circa 2 jaar geleden kreeg mijn toenmalige thuisbegeleidingsorganisatie geen verlenging van het contract wat ze met de gemeente hadden. Ten opzichte van andere aanbieders waren ze te duur. Ik was dus gedwongen om van aanbieder te wisselen. Ik vond dat vreselijk want ik had heel goede hulp.

Nu stonden we voor het probleem welke organisatie dit nu moest gaan invullen. Mijn toenmalige thuisbegeleiding had van de gemeente wel een hele grote lijst met aanbieders meegekregen, maar daar stond zelfs de loodgieter bij. Ik en mijn begeleiding konden er niet uit opmaken wie er nu woon/thuisbegeleiding gaf. De Wmo-consulenten konden me in eerste instantie niet verder helpen en ook de gemeentelijke website gaf geen uitkomst.

Omdat tevens mijn indicatie afliep had de gemeente in een eerder stadium een extern bedrijf ingehuurd om mijn hulpvraag in kaart te brengen. Samen met thuisbegeleiding heb ik dat voorbereid.

Uiteindelijk zegde de Wmo-consulent toe de juiste aanbieders voor mij uit te zoeken bij zijn leidinggevende en hij mailde: 'Wat is nu ook al weer je hulpvraag?'. Daar zakte mijn broek vanaf. Na een mailwisseling ontving ik uiteindelijk een kleine lijst met zorgaanbieders waaruit ik kon kiezen.

Leerproces

Dit hele proces heeft een grote wissel op mij getrokken en het keukentafelgesprek moest nog plaatsvinden. Dit was echt niet nodig geweest. Wat een ellende. Ik heb nu heel goed contact met mijn Wmo-consulent en alles is weer goed. Ik denk dat hij en thuisbegeleiding veel van mij geleerd hebben maar dat had eigenlijk andersom moeten zijn.

Goed voorbereid

Als je in een onzekere, moeilijke situatie zit, is het vooral belangrijk dat er iemand naast je staat die jou en jouw situatie kent. Ik wil niet elke dag met mijn ziekte geconfronteerd worden. Ik doe mijn best om de dag door te komen, zonder er teveel bij stil te staan.

Het is dan moeilijk om alles goed te verwoorden in een gesprek en zelfs met de vragenlijst. Daarom is het heel waardevol als een professional of een goede naaste bij de keukentafelgesprekken aanwezig is, om samen over de hulp te praten die je nodig hebt. Want 2 horen meer dan 1 en als het te spannend wordt of je hebt moeite om goed voor jezelf op te komen, kan diegene het even overnemen. Die hulp is ook zo belangrijk bij het invullen van de vragenlijst om je goed voor te bereiden.


NB: Het zou fantastisch zijn als we deze vragenlijst konden vinden op iedere gemeentelijke website!