Wanneer Lászlò uit bed klautert en er binnen enkele seconden weer wordt gebeld, weten we dat het de hulp van Lászlò is.

Onderweg naar de deur wordt er nog eens gebeld en zodra de deur opengaat stampt Anneke (gefingeerde naam) met een kille blik naar binnen. Ze rukt het gordijn dicht en ‘helpt’ Lászlò uit zijn kleding.

Wanneer Lászlò vraagt of ze zijn badjas recht wil trekken, bitst ze dat hij dit zelf kan. Ik zie Lászlò langzaam kleiner worden. Verbaasd ben ik dan ook dat hij nog aan Anneke durft te vragen of ze wil helpen met het inruimen van zijn vaatwasser. Hierop reageert ze boos dat hij dit om 19.00 uur al had moeten vragen. Hij geeft aan dat daarvoor geen tijd meer was. Anneke zucht geërgerd en vult met veel tegenzin hardhandig de vaatwasser.

Ondertussen is mijn hulpverlener ook binnengekomen. We kijken elkaar met ongeloof en een tikkeltje afschuw aan. Ik wil Lászlò uit deze nare situatie redden, maar hoe kan je iemand redden die voorlopig nog afhankelijk is van deze hulpverlener?

Zelfstandig en niet afhankelijk

De beschreven situatie was precies een situatie die ik altijd heb willen voorkomen en heb kunnen voorkomen voor mezelf. Dankzij mijn pgb woon ik al anderhalf jaar heel prettig op mezelf.

In dat anderhalf jaar heb ik Lászlò leren kennen, iets waar ik erg gelukkig mee ben. Zijn zorg maakt me enerzijds gefrustreerd, maar doet me tegelijkertijd nog meer beseffen hoe gelukkig ik met mijn pgb ben. Dankzij dit pgb werken er bij mij alleen maar mensen die ik uitgekozen heb en die mij met mijn zorgvraag gekozen hebben.

Dankzij mijn pgb heb ik nooit te maken gehad met een hulpverlener waar ik me onveilig of onprettig bij voel. En als deze er ineens wel zou zijn, kan ik hem/haar ontslaan zonder veel energie en frustratie te stoppen in klachtenprocedures en protocollen van een organisatie.

Hierdoor heb ik zoveel mogelijk directe regie en autonomie over mijn eigen fysieke en mentale gesteldheid en ben ik hiervoor niet afhankelijk van het functioneren van een organisatie, die weer haar eigen cultuur heeft en regels hanteert.

Uiteindelijk zullen Lászlò en ik wel gaan samenwonen en kunnen we zijn zorg in natura omzetten in pgb. Iets wat nu nog niet kan doordat hij in zijn woning verplicht is zorg af te nemen bij de zorgorganisatie. Tot die tijd genieten we van de soepele zorg die mijn hulpverleners bieden en proberen we er uit te komen met de zorgorganisatie.