Het idee om te gaan werken met de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl kwam aan de orde tijdens een teamoverleg. De zorgmanager had ervan gehoord en het leek haar een goede manier voor ons team om eens op een andere manier en in een andere vorm in gesprek te gaan met de cliënten. Dat was wel even wennen. Vooral in het begin, dan kun je ook niet zo goed inschatten hoe mensen reageren op de vraagstelling. Maar door het eerst met een medewerker van Mijnkwaliteitvanleven.nl te oefenen, leer je snel wat handvatten om de juiste toon en de juiste manier van doorvragen onder de knie te krijgen. Daarnaast waren sommige vragen iets te moeilijk of te onduidelijk voor onze doelgroep. Het zijn mensen met beginnende dementie. Het is dan de kunst om de vraag net even anders te stellen, waardoor het kwartje wél valt.

Grote behoefte

Cliënten helpen bij het invullen van de vragenlijst helpt mij als EVV'er in die zin, dat je door meer dóór te vragen en dus open vragen te stellen, je meer in gesprek komt. Het zorgt ervoor dat de cliënten meer vertellen en het ook erg waarderen dat je bepaalde vragen stelt. Ze vinden het erg leuk om over hun leven te praten. De meesten kunnen duidelijk vertellen over de verschillen tussen hoe hun leven vroeger was, in hun jeugd en hun werkzame leven, en hoe dat nu is, nu zij oud en afhankelijk zijn. Ik sta versteld van wat cliënten allemaal vertellen, zowel hele leuke dingen maar ook aangrijpende dingen. De behoefte om te vertellen is groter dan ik voor ogen had.

Rust en vertrouwen

Wat me het meest heeft aangegrepen is dat je merkt dat mensen rustig worden, omdat zij aan je merken dat je tijd voor hen hebt. Gemiddeld zit je wel een uur bij de cliënt. Het is ook een heel verschil met hoe het communiceren met de cliënt in je dagelijks werk gaat. Dan gaat het vaak allemaal tussendoor, tijdens de ADL, en de cliënten voelen dan haarfijn aan dat je het druk hebt. Je bent ook niet altijd in de gelegenheid om letterlijk even te gaan zitten bij de cliënt. Wat wel veel beter zou zijn... Het maakt je weer een stuk bewuster hoe belangrijk de manier van communiceren is. Ook viel me op dat de behoefte aan gesprek zo groot is. Velen vroegen: 'wanneer kom je weer voor zo'n gesprek?' Het was bijzonder om te ervaren hoeveel in vertrouwen aan mij werd verteld.

Vragenlijst geeft houvast

De vragenlijst is voor mij een prettige gesprekshulp om naar de ervaringen van mensen te vragen. De vragenlijst geeft houvast en biedt een opbouw in het verhaal. Door de vragen uit de vragenlijst komt er meer naar voren dan wanneer je zomaar uit de losse pols vragen stelt. Ik denk dat andere zorgverleners ook baat hebben bij de vragenlijst als gesprekshulp, met name bij cliënten waar sprake is van een langere samenwerking of zorgrelatie."