Belemmeringen waarvoor geen passende oplossing gevonden wordt, kunnen grote invloed hebben op de ervaren kwaliteit van leven (mkvl-beleidsrapportage-4-060717-P50-58).

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft De Zorgagenda voor een gezonde samenleving opgesteld. Zoals ook in De Zorgagenda beschreven staat, betekent een gezond leven voor ieder mens iets anders en is niet iedereen even gezond. De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ondersteunt de 6 pijlers van De Zorgagenda.

Met behulp van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl kan direct getoetst worden of de geboden hulp en ondersteuning past bij de persoon en bijdraagt aan kwaliteit van leven.

De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl:

  • zet het dagelijks leven van de persoon (naar eigen oordeel) centraal
  • is een goede voorbereiding op een gesprek over passende hulp
  • vergroot de mogelijkheden om samen te werken tussen informeel betrokkenen en professioneel betrokkenen
  • brengt in beeld of mensen kunnen leven zoals bij hen past
  • maakt effecten op het vlak van participatie en autonomie zichtbaar

Doelgroepenrapport

Door mee te doen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, dragen mensen bij aan een grootschalig onderzoek. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij gemeenten, het ministerie van VWS, andere beleidsmakers en zorgorganisaties. Het is ook mogelijk om een geanonimiseerde rapportage te maken gericht op de cliënten en hun mantelzorgers binnen een bepaalde sector. Zo is er ook een rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl met de uitkomsten en ervaringen van mensen met psychische of psychiatrische problemen jonger dan
65 jaar. Download rapportage

Reactie uit de praktijk

Stichting Kompassie is een informatie- en steunpunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naast betrokkenen. Zij zet zich ook in voor collectieve belangenbehartiging van de GGZ-doelgroep in Den Haag. Jacqueline van den Bos, directeur van Stichting Kompassie in Den Haag, geeft een reactie vanuit de praktijk op de beleidsonderwerpen die aan de orde komen in De Zorgagenda.